Zielone podwórka i skwery Starego Podgórza

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszanek krakowskiej dzielnicy Stare Podgórze

Czas trwania: 

26.0803.11.2023 

Cel projektu:

Budowanie więzi sąsiedzkich wśród mieszkańców Starego Podgórza, poprzez działania kształtujące i poprawiające jakość przestrzeni publicznej. 

Cele szczegółowe:

  • ożywienie lokalnej przestrzeni, poprawa jakości przestrzeni publicznej,
  • wzmacnianie więzi sąsiedzkich (integracja społeczna).  

Finansowanie: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa 

www.krakow.pl 

www.ngo.krakow.pl 

www.rewitalizacja.krakow.pl 

Więcej informacji

Projekt powstał w oparciu o potrzeby mieszkańców Starego Podgórza. Ma wesprzeć lokalną społeczność w integracji, rewitalizacji, budowaniu wspólnotowych działań sąsiedzkich. 

Cele projektu: 

  • Budowanie więzi sąsiedzkich 
  • Integracja sąsiedzka mieszkańców/mieszkanek Starego Podgórza 
  • Ożywienie lokalnej przestrzeni w oparciu o miejskie ogrodnictwo 
  • Poprawa jakości przestrzeni publicznej 

Planowane działania: 

  • 1 warsztat o tematyce tego jak zieleń wpływa na jakość przestrzeni miejskiej 
  • 2 inicjatywy zielone poświęcone wspólnej sąsiedzkiej akcji tworzenia nasadzeń roślinnych w przestrzeni Starego Podgórza, w tym – jedna z nich z młodzieżą 

Odbiorcy: 

Mieszkańcy i mieszkanki krakowskiej dzielnicy Stare Podgórze 

Organizatorem projektu jest Fundacja BIS. 

logo Miasta Krakowa

Zadanie Publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

www.krakow.pl  ngo.krakow.pl  www.rewitalizacja.krakow.pl