Opis projektu

Cel

Rozwój instytucjonalny Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych

Miejsce:

Polska

Nazwa programu:

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Nazwa projektu:

Grant instytucjonalny

Więcej informacji

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

  • działania budujące ekspercki wizerunek BISu –  służące pozyskaniu nowych partnerów biznesowych i samorządowych do współpracy (sieci MAM, COP) oraz promocji współpracy sąsiedzkiej
  • działalność rzeczniczą –  test systemu dofinansowania szerszego zaangażowania członków zespołu w procesy rzecznicze
  • opracowanie/aktualizacja planów rozwoju wybranych obszarów (promocja, kadra) oraz wybranych standardów, procedur i narzędzi (m.in. dostępność, system motywacyjny, ocena pracownicza, planowanie finansów)
  • rozwój kadry w obszarze działań merytorycznych oraz kompetencji współpracy w zespole, zarządzania, HR, promocji etc.

Strategia wyboru rezultatów:

  • dofinansowanie działań, które będą trampoliną do skalowania rozwiązań (poszukiwanie nowych partnerów, promocja i wizerunek)
  • inwestycja w rozwój metod, kompetencje zespołu oraz planowy rozwój procesów zarządzania – dostosowanie ich do rozrostu działalności

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy