Wspieranie procesu rewitalizacji – SĄSIEDZKIE INNOWACJE – Podgórskie Inicjatywy Mieszkańców

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszanek krakowskiej dzielnicy Stare Podgórze

Czas trwania: 

20.05-31.12.2023

Cel projektu:

Kontynuacja dotychczas podejmowanych działań związanych z wyzwalaniem i animowaniem potencjału społecznego i integracją mieszkańców zamieszkujących Stare Podgórze.

Finansowanie: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa 

www.krakow.pl 

www.ngo.krakow.pl 

www.rewitalizacja.krakow.pl 

Więcej informacji

Projekt powstał w oparciu o potrzeby mieszkańców Starego Podgórza. Ma wesprzeć lokalną społeczność w integracji, rewitalizacji, budowaniu wspólnotowych działań sąsiedzkich. 

Posłuży temu:

  • zorganizowanie 3 oddolnych sąsiedzkich inicjatyw,
  • piąty już Sąsiedzki Piknik Podgórski na Plantach Nowackiego ( zapraszamy 15 października!) oraz
  • dwa wydarzenia okołoświąteczne. 

Cele projektu: 

  • Poprawa jakości życia mieszkańców 
  • Propagowanie idei sąsiedzkości 
  • Rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej 
  • Tworzenie i wspieranie sieci sąsiedzkich 

Odbiorcy: 

Mieszkańcy i mieszkanki krakowskiej dzielnicy Stare Podgórze 

Organizatorem projektu jest Fundacja BIS. 

logo Miasta Krakowa

Zadanie Publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

www.krakow.pl  ngo.krakow.pl  www.rewitalizacja.krakow.pl