HR w NGO

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości zarządzania zasobami ludzkimi w NGO zatrudniających zespoły pracownicze poprzez wypracowanie standardów w obszarze HR oraz wdrożenie ich w minimum 14 organizacjach.

 

logo projektu HR w NGO

Więcej informacji

O projekcie

Projekt HR w NGO odpowiada na bieżące potrzeby organizacji pozarządowych zatrudniających pracowników (37% organizacji w Polsce). Stanowi nowatorskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w NGO. Ponadto jest próbą znalezienia i przetestowania rozwiązań problemów w obszarze HR, z którymi borykają się NGO i ich pracownicy w Polsce.

W szczególności:

  • niski poziom zarządzania zasobami ludzkimi w NGO. czyli m.in. nadużywanie umów cywilno-prawnych, zjawisko prekariatu, czyli braku gwarancji stabilności zatrudnienia oraz dostępu do świadczeń socjalnych, przeciążenie pracą i presja na efektywność, brak precyzyjnego określenia obowiązków i odpowiedzialności, a także brak możliwości rozwoju,
  • brak wewnętrznych standardów i strategii w obszarze HR ,
  • brak kompleksowego wsparcia w obszarze HR dedykowanego bezpośrednio dla NGO, czyli uwzględniającego ich specyfikę funkcjonowania.

[mailerlite_form form_id=7]

belka projektowa z logotypami grantodawców projektu HR w NGO oraz informacją o dofinansowaniu