Opis projektu

Jaki jest cel lub cele projektu?

Przygotowanie się Fundacji BIS do utworzenia kapitału żelaznego, co pozwoli zagwarantować w przyszłości środki na realizację celów statutowych ze źródeł zewnętrznych stanowiących podstawowy wkład do kapitału.

Miejsce:

Polska

Nazwa programu:

Konkurs PROO-2a Edycja 2022

Nazwa projektu:

„IRON BIS”

Program finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Więcej informacji

BUDOWANIE POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO I KOMPETENCYJNEGO FUNDACJI NA RZECZ KAPITAŁU ŻELAZNEGO

Przygotujemy narzędzia – programy, instrukcje, dokumentacje pozwalająca nam na zbieranie Kapitału Żelaznego.

TWORZENIE PRZYJAZNEGO OTOCZENIA DO BUDOWANIA KAPITAŁU ŻELAZNEGO

Opracujemy Rekomendacje dla samorządów w obszarze możliwości wspierania organizacji parasolowej w budowaniu kapitału żelaznego oraz przeprowadzimy kampanię społeczną budującą świadomość, z czego organizacje finansują swoje działania oraz jak istotny jest dla nich kapitał żelazny.

WZMACNIANIE MARKI BIS NA RZECZ BUDOWANIA KAPITAŁU ŻELAZNEGO

Przygotujemy plan promocyjno-marketingowy na rzecz utworzenia kapitału żelaznego oraz podniesiemy kompetencje zespołu Fundacji.

BUDOWANIE KOALICJI I PARTNERSTW NA RZECZ KAPITAŁU ŻELAZNEGO BIS

Na koniec zadbamy o partnerów instytucjonalnych i darczyńców Fundacji.