Opis projektu

Cele projektu

 • pobudzanie aktywności lokalnej,
 • wspieranie integracji mieszkańców,
 • edukacja obywatelska mieszkańców,
 • współpraca na linii mieszkańcy – samorząd.

Działania o zasięgu wojewódzkim:

 •  promocyjne,
 • upowszechniające
 • edukacyjne adresowane do urzędników, samorządowców, NGO i pracowników jednostek publicznych mogących pełnić rolę Miejsca Aktywności Mieszkańców.

We współpracy z Gminą Skawina

 • pogłębiona praca z 2 lokalnymi społecznościami pomagająca zmapować potencjał mieszkańców, zainicjować akcje sąsiedzkie oraz wsparcie mentoringiem osób prowadzących tamtejsze miejsca dla mieszkańców,
 • przeszkolenie animatorów,
 • wypracowanie z udziałem oddolnym standardów dla Centrów Aktywności Kulturalnej – podmiotów już zaplanowanych w Planie rewitalizacji Gminy ale słabo funkcjonujących.

Czas trwania projektu

01.11.2022-30.04.2024

Więcej informacji

Projekt skierowany jest do osób zajmujących się tworzeniem warunków do aktywności społecznej mieszańców – zarówno urzędników i samorządowców, jak i osób bezpośrednio pracujących z mieszkańcami – animatorów z NGO i instytucji publicznych.

Zaplanowano wsparcie uczestników z Małopolski oraz odrębnie dla uczestników z Gminy Skawina (partner projektu).

Urzędnicy i samorządowcy zainteresowani wdrażaniem nowych narzędzi rozwoju aktywności mieszkańców:

 • z Małopolski – spotkania sieciujące i wizyty studyjne – 20 os
 • z Gminy Skawina – wezmą udział w wypracowywaniu lokalnych rozwiązań i standardów 10 os
 • Animatorzy z NGO i instytucji którzy chcą podnieść swoje kompetencje animacji metodą MAM (zarówno osoby początkujące, jak i już animujące centra społecznościowe ): 10 os
 • z Małopolski – wezmą udział w Akcji Edukacyjnej ( 2 x min 10 os), Forum regionalnym animatorów (30)
 • z Gminy Skawina – w programie edukacyjnym tj. szkoleniach, kursie dla animatorów, mentoringu i działaniach praktycznych (10 animatorów)

Dodatkowo odbiorcami bezpośrednimi będą mieszkańcy Gminy Skawina, którzy wezmą udział w działaniach prowadzonych przez lokalnych animatorów t.j. uczestnicy akcji sąsiedzkich, osoby korzystające z działań CAK. (2 społeczności x 50 os = 100 os.)

Aktywni Mieszkańcy Mają Swoje Miejsce belka projektowa

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Grafika z logotypem Biura Edukacji i Finansów i tekstem: Praca księgowy, księgowa
Grafika zapraszające na ogólnopolską konferencję Miejsca Otwarte
Konferencja HR w NGO
Grafika z logotypem Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i tekstem: Praca dyrektor, dyrektorka finansowo-administracyjna i doradca, doradczyni dla organizacji pozarządowych
Grafika przedstawia logo fundacji BIS oraz tekst praca specjslista/tka do spraw COP
Obrazek z logo Fundacji BIS i tekstem praca pomoc księgowej