Opis projektu

Jaki jest cel lub cele projektu?

Projekt Splot Wartości ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Projekt skupia się na organizacjach działających regionalnie/lokalnie, które mają mniejszy dostęp do wsparcia informacyjno-edukacyjnego oraz możliwości finansowania działań.

Miejsce:

Polska

Nazwa programu:

CERV (Citizens, Equality, Rights and Values)

Nazwa projektu:

„SPLOT Wartości”

Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Więcej informacji

Organizacje objęte programem będą miały dostęp do:

Coaching/mentoring

Jego celem jest wzmocnienie myślenia strategicznego oraz zdolności zarządczych NGO.

Szkolenia i seminaria

M.in. z zakresu fundraisingu, komunikacji (w tym poprzez media społecznościowe), prowadzenia badań, analiz oraz innych zagadnień określonych w diagnozach indywidualnych i planach rozwoju.

Doradztwo indywidualne

Dotyczące funkcjonowania NGO, m.in. finansów, komunikacji, fundraisingu, rzecznictwa, prawa oraz procedur zarządczych.

Szkolenia dotyczących prawa i polityki UE

A także praw i wartości zapisanych w traktatach UE, Karcie oraz międzynarodowych konwencjach praw człowieka.

Belka projektowa z informacją o dofinansowaniu