Rekrutacja: Kadrowy/a

W Fundacji BIS wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania. Ważne jest dla nas poczucie sensu tego, co robimy i wzajemny szacunek.  

Szukamy Ciebie, jeśli masz doświadczenie w pracy kadrowej i dobrze odnajdujesz się w pracy zespołowej.   

Pracując na tym stanowisku, będziesz realizować zadania kadrowe dla Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz prowadzonego przez nas biura rachunkowego obsługującego inne NGO. W ten sposób będziesz wspierać zespół Fundacji w sprawnym i rzetelnym działaniu.  

Oferujemy współpracę w wymiarze średnio 24 godzin tygodniowo w formie umowy cywilnoprawnej (w tym B2B) lub umowy o pracę, z możliwością poszerzenia współpracy w dłuższej perspektywie czasu.  

Będziesz mieć możliwość:  

 • elastycznego planowania godzin pracy 
 • pracy w trybie hybrydowym – łączenie pracy w biurze w centrum Krakowa (Podgórze) i pracy zdalnej 
 • zaangażowania się w działania dużej organizacji pozarządowej, nastawionej na prowadzenie sensownych projektów  
 • pracy w zespole zapewniającym wsparcie, dobrą atmosferę i zrozumienie dla sytuacji osobistej, zwłaszcza rodziców  

 Twoje przykładowe zadania to: 

 • Naliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie listy płac dla pracowników Fundacji oraz klientów biura rachunkowego  
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych  
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów pracowników  
 • Sporządzanie dokumentów z zakresu stosunku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy  
 • Sporządzanie dokumentów z zakresu umów cywilno-prawnych  
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz dokumentów zgłoszeniowych do ZUS  
 • Udział w płatnościach  
 • Udział w tworzeniu polityk, procedur, regulaminów  
 • Udział w opracowywaniu sprawozdań finansowych, realizowanych przez Fundację projektów grantowych  
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych oraz płacowych na potrzeby Zarządu  
 • Archiwizowanie dokumentów kadrowych  
 • Współpraca z księgową, koordynatorami i innymi pracownikami Fundacji, w celu sprawnej realizacji całości zadań  

 Doświadczenie, wykształcenie oraz umiejętności, które będą Ci potrzebne w tej pracy: 

 • Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Dobra, praktyczna znajomość zagadnień i przepisów z zakresu podatków, płac, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy  
 • Skrupulatność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy  
 • Doświadczenie w poruszaniu się w środowisku administracji publicznej (UM, US, ZUS),  
 • Biegła obsługa pakietu Microsoft Office, w szczególności programu Excel  
 • Samodzielność i skrupulatność 

 O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej? 

Chcemy otwarcie porozmawiać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co robisz w życiu i dlaczego chcesz z nami pracować. 

Jesteśmy fundacją, intensywnie działającą prawie 15 lat. Będziemy Cię pytać, co wiesz o naszych działaniach i czy są Ci bliskie. 

Na co dzień pracujemy w ponad 20 – osobowym zespole, w którym każdy ma swój zakres obowiązków, ale ściśle ze sobą współpracujemy. Na pewno zainteresuje nas, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami indywidualnymi, ale też, jak Ci się pracuje w zespole. 

Będziemy pytać o Twoje doświadczenia oraz sposób funkcjonowania w pracy – jak sobie organizujesz obowiązki, czego potrzebujesz, co sprawia Ci trudność. 

Będziemy Ci także zadawać pytania sprawdzające Twoją wiedzę praktyczną.  

 

Jaką proponujemy formę zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia? 

Proponujemy współpracę w wymiarze średnio 24 godziny tygodniowo w formie umowy cywilnoprawnej (w tym B2B) lub umowy o pracę, z możliwością poszerzenia współpracy w dłuższej perspektywie czasu.  

W jaki sposób się zgłosić? 

I etap:  

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny –  przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku się widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (poniżej). 

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB. 

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja@bis-krakow.pl   

Zatytułuj wiadomość: Kadrowy_a 

II etap:  

Z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowę telefoniczną.  

III etap:  

Wybrane osoby po drugim etapie zaprosimy na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z zarządem fundacji (online) 

 

Terminy rekrutacji: 

 • do 6.02.2022r.  – I etap (nadsyłanie zgłoszeń) 
 • 7-8.02.2022r. – II etap (rozmowa telefoniczna) 
 • 9- 11.02.2022r. – III etap (rozmowa osobista/online)
 • 14.02.2022r.  – planowane rozpoczęcie pracy  

 

W treści CV prosimy umieści następujące oświadczenie:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.   

W przypadku zainteresowania kolejnymi procesami rekrutacyjnymi prosimy zamieścić również następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.  

   

Klauzula informacyjna RODO: 

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488), a moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi w Fundacji.    

 

Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawie dostępu do treści podanych danych, możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych ze zbiorów Administratora.  

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji procesu rekrutacji.   

Oświadczenia związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia należy kierować na adres poczty elektronicznej Fundacji: biuro@bis-krakow.pl.    

Rekrutacja: Kadrowy/a

W Fundacji BIS wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania. Ważne jest dla nas poczucie sensu tego, co robimy i wzajemny szacunek.  

Szukamy Ciebie, jeśli masz doświadczenie w pracy kadrowej i dobrze odnajdujesz się w pracy zespołowej.   

Pracując na tym stanowisku, będziesz realizować zadania kadrowe dla Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz prowadzonego przez nas biura rachunkowego obsługującego inne NGO. W ten sposób będziesz wspierać zespół Fundacji w sprawnym i rzetelnym działaniu.  

Oferujemy współpracę w wymiarze średnio 24 godzin tygodniowo w formie umowy cywilnoprawnej (w tym B2B) lub umowy o pracę, z możliwością poszerzenia współpracy w dłuższej perspektywie czasu.  

Będziesz mieć możliwość:  

 • elastycznego planowania godzin pracy 
 • pracy w trybie hybrydowym – łączenie pracy w biurze w centrum Krakowa (Podgórze) i pracy zdalnej 
 • zaangażowania się w działania dużej organizacji pozarządowej, nastawionej na prowadzenie sensownych projektów  
 • pracy w zespole zapewniającym wsparcie, dobrą atmosferę i zrozumienie dla sytuacji osobistej, zwłaszcza rodziców  

 

Twoje przykładowe zadania to: 

 • Naliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie listy płac dla pracowników Fundacji oraz klientów biura rachunkowego  
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych  
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów pracowników  
 • Sporządzanie dokumentów z zakresu stosunku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy  
 • Sporządzanie dokumentów z zakresu umów cywilno-prawnych  
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz dokumentów zgłoszeniowych do ZUS  
 • Udział w płatnościach  
 • Udział w tworzeniu polityk, procedur, regulaminów  
 • Udział w opracowywaniu sprawozdań finansowych, realizowanych przez Fundację projektów grantowych  
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych oraz płacowych na potrzeby Zarządu  
 • Archiwizowanie dokumentów kadrowych  
 • Współpraca z księgową, koordynatorami i innymi pracownikami Fundacji, w celu sprawnej realizacji całości zadań  

 

Doświadczenie, wykształcenie oraz umiejętności, które będą Ci potrzebne w tej pracy: 

 • Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Dobra, praktyczna znajomość zagadnień i przepisów z zakresu podatków, płac, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy  
 • Skrupulatność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy   
 • Doświadczenie w poruszaniu się w środowisku administracji publicznej (UM, US, ZUS),  
 • Biegła obsługa pakietu Microsoft Office, w szczególności programu Excel  
 • Samodzielność i skrupulatność 

 

O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej? 

Chcemy otwarcie porozmawiać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co robisz w życiu i dlaczego chcesz z nami pracować. 

Jesteśmy fundacją, intensywnie działającą prawie 15 lat. Będziemy Cię pytać, co wiesz o naszych działaniach i czy są Ci bliskie. 

Na co dzień pracujemy w ponad 20 – osobowym zespole, w którym każdy ma swój zakres obowiązków, ale ściśle ze sobą współpracujemy. Na pewno zainteresuje nas, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami indywidualnymi, ale też, jak Ci się pracuje w zespole. 

Będziemy pytać o Twoje doświadczenia oraz sposób funkcjonowania w pracy – jak sobie organizujesz obowiązki, czego potrzebujesz, co sprawia Ci trudność. 

Będziemy Ci także zadawać pytania sprawdzające Twoją wiedzę praktyczną.  

 

Jaką proponujemy formę zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia? 

Proponujemy współpracę w wymiarze średnio 24 godziny tygodniowo w formie umowy cywilnoprawnej (w tym B2B) lub umowy o pracę, z możliwością poszerzenia współpracy w dłuższej perspektywie czasu.  

 

W jaki sposób się zgłosić? 

I etap:  

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny –  przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku się widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (poniżej). 

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB. 

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja@bis-krakow.pl   

Zatytułuj wiadomość: Kadrowy_a 

 

II etap:  

Z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowę telefoniczną.  

III etap:  

Wybrane osoby po drugim etapie zaprosimy na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z zarządem fundacji (online) 

 

Terminy rekrutacji: 

 • do 6.02.2022r.  – I etap (nadsyłanie zgłoszeń) 
 • 7-8.02.2022r. – II etap (rozmowa telefoniczna) 
 • 9- 11.02.2022r. – III etap (rozmowa osobista/online) 
 • 14.02.2022r.  – planowane rozpoczęcie pracy  

 

W treści CV prosimy umieści następujące oświadczenie:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.   

W przypadku zainteresowania kolejnymi procesami rekrutacyjnymi prosimy zamieścić również następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.  

   

Klauzula informacyjna RODO: 

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488), a moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi w Stowarzyszeniu.    

 

Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawie dostępu do treści podanych danych, możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych ze zbiorów Administratora.  

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji procesu rekrutacji.   

Oświadczenia związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia należy kierować na adres poczty elektronicznej Fundacji: biuro@bis-krakow.pl.