Rekrutacja: Doradca/zyni

W Fundacji BIS wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania. Ważne jest dla nas poczucie sensu tego, co robimy i wzajemny szacunek.  

Szukamy Ciebie, jeśli masz doświadczenie w pracy doradczej dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które działają społecznie, lubisz pracować z ludźmi, dobrze odnajdujesz się w pracy zespołowej i masz wysokie kompetencje interpersonalne.   

Charakter Twojej pracy to głównie wspieranie osób, zainteresowanych rejestracją organizacji (np. fundacji lub stowarzyszenia) lub realizacją projektu społecznego oraz NGO, zainteresowanych rozwojem.  

Twój wymiar czasu pracy to0,65 etatu (w przyszłości może się powiększyć) będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy.  

Będziesz wykonywać pracę zdalnie oraz w biurze Fundacji BIS w Krakowie.  

Twoje przykładowe zadania to: 

 • wsparcie uczestników projektu w planowaniu uruchomienia NGO oraz na pierwszym etapie jego prowadzenia np. bieżący kontakt, spotkania doradcze, facylitacja pracy grupy/ NGO, planowanie i realizacja doradztwa specjalistycznego 
 • doradztwo m.in. w obszarze rejestracji w KRS, możliwości finansowania, formalności, związanych z funkcjonowaniem organizacji (sprawozdawczość, podejmowanie uchwał, tworzenie regulaminów itp.)
 • udział w opracowaniu koncepcji inicjowania powstawania nowych NGO
 • udział w opracowaniu koncepcji informowania o ofercie
 • udział w rekrutacji przedstawicieli grup inicjatywnych
 • analiza potrzeb grup inicjatywnych/nowych NGO oraz opracowanie ścieżki wsparcia
 • wsparcie grup nieformalnych i organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania projektów
 • ocena przygotowywanych przez grupy nieformalne i organizacje pozarządowe wniosków projektowych w tym prowadzenie konsultacji i seminariów 
 • opieka nad realizacją projektów przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe 
 • prowadzenie monitoringu merytorycznego i finansowego realizowanych przez grupy i organizacje projektów, w tym wizyty u realizatorów projektu 
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej, organizacyjnej i finansowej 
 • weryfikacja sprawozdań końcowych z realizowanych projektów oraz udział w opracowaniu sprawozdania z realizacji projektu 
 • udział w monitoringu i ewaluacji rezultatów prowadzonych działań, służących inicjowaniu powstawania nowych NGO
 • prowadzenie dokumentacji działań, służących inicjowaniu powstawania nowych organizacji
 • udział w spotkaniach zespołu projektowego, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, 
 • współpraca z innymi pracownikami projektu oraz przedstawicielami partnerów projektu 
 • działania organizacyjne związane z wydarzeniami realizowanymi w ramach projektu (np. udział w organizacji debat, wizyt studyjnych, konferencji) 
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji merytorycznej i sprawozdawczości działań projektowych 
 • angażowanie się w działania Fundacji 

Doświadczenie, wykształcenie oraz umiejętności, które będą Ci potrzebne w tej pracy: 

 • wykształcenie wyższe, 
 • wiedza na temat formalnoprawnych aspektów rejestracji i funkcjonowania NGO, 
 • wysokie kompetencje komunikacyjne, 
 • umiejętność współpracy w zespole – zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie, chcemy mieć pewność, że my na Twoje również, 
 • samodzielność i nastawienie na poszukiwanie rozwiązań – osobom, które u nas pracują, dajemy dużo swobody w działaniu, w zamian oczekując ich zaangażowania i własnej inicjatywy, 
 • rzetelność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy. 

O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej? 

Chcemy otwarcie porozmawiać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co robisz w życiu i dlaczego chcesz z nami pracować. 

Jesteśmy fundacją, intensywnie działającą prawie 15 lat. Będziemy Cię pytać, co wiesz o naszych działaniach i czy są Ci bliskie. 

Na co dzień pracujemy w ponad 20 – osobowym zespole, w którym każdy ma swój zakres obowiązków, ale ściśle ze sobą współpracujemy. Na pewno zainteresuje nas, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami indywidualnymi, ale też, jak Ci się pracuje w zespole. 

Będziemy pytać o Twoje doświadczenia oraz sposób funkcjonowania w pracy – jak sobie organizujesz obowiązki, czego potrzebujesz, co sprawia Ci trudność. 

Zależy nam na tym, aby NGO, które wspieramy otrzymały jak najlepsze wsparcie, dlatego będziemy Ci także zadawać pytania sprawdzające Twoją wiedzę w zakresie formalnoprawnych aspektów związanych z rejestracją i prowadzeniem organizacji pozarządowych. 

Jaką proponujemy formę zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia? 

Proponujemy umowę o pracę na 0,65 etatu(w przyszłości może się powiększyć). Twoje wynagrodzenie miesięczne za ten wymiar etatu mieścić się będzie w przedziale  2665 zł – 3591 zł brutto (ostateczna kwota zależna będzie od Twojego doświadczenia i kompetencji).  

W jaki sposób się zgłosić? 

I etap:  

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny –  przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku się widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych. 

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB. 

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja@bis-krakow.pl   

Zatytułuj wiadomość: Doradca/zyni 

II etap:  

Z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowę telefoniczną.  

III etap:  

Wybrane osoby po drugim etapie zaprosimy na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z zarządem fundacji (online) 

Terminy rekrutacji: 

 • do 6.02.2022r.  – I etap (nadsyłanie zgłoszeń) 
 • 7.02.2022r.  – II etap (rozmowa telefoniczna) 
 • 9 – 10.02.2022r.  – III etap (rozmowa osobista/online) 
 • 14.02.2022r.  – planowane rozpoczęcie pracy