Rekrutacja: Księgowy/a

Biuro Inicjatyw Społecznych to prężnie działająca, krakowska organizacja pozarządowa. Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem ekspertów. Edukujemy i wspieramy mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy w efektywnej realizacji celów. Dbamy o to, żeby  działać profesjonalnie i konsekwentnie. Wierzymy w sens działania na rzecz dobra wspólnego. 

W związku z rozwojem Biura Rachunkowego dla organizacji pozarządowych, które prowadzimy w formie spółki pod nazwą Biuro Edukacji i Finansów poszukujemy samodzielnej księgowej.  

Oferujemy pracę w wymiarze pełnego etatu w zespole zapewniającym wsparcie, dobrą atmosferę i zrozumienie dla sytuacji osobistej (np. posiadania małych dzieci albo posiadania różnych angażujących zainteresowań) 

Będziesz mieć możliwość:   

 • elastycznego planowania godzin pracy  
 • pracy w trybie hybrydowym – łączenie pracy w biurze w centrum Krakowa (Al. Słowackiego) i pracy zdalnej  
 • zaangażowania się w pracę na rzecz różnorodnych organizacji pozarządowych i wspierania ich w sprawnej realizacji ich misji 
 • pracy w zespole zapewniającym wsparcie, dobrą atmosferę i zrozumienie dla sytuacji osobistej, zwłaszcza rodziców   

 Twoje główne zadania to:  

 • Obsługa księgowa klientów Biura Rachunkowego 
 • Sporządzanie rozliczeń i deklaracji zgodnie z przepisami prawa 
 • Udział w naliczaniu wynagrodzeń i przygotowywanie listy płac 
 • Sporządzanie dokumentów z zakresu umów cywilno-prawnych 
 • Ścisła operacyjna współpraca z zespołem i klientami Biura Rachunkowego 
 • Udział w tworzeniu polityk, procedur, regulaminów 
 • Sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby klientów oraz Zarządu firmy 

Doświadczenie, wykształcenie oraz umiejętności, które będą Ci potrzebne w tej pracy:  

 • Minimum trzyletnie doświadczenie w księgowości lub roczne w biurze rachunkowym 
 • Doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości 
 • Doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń VAT 
 • Dobra, praktyczna znajomości zagadnień i przepisów z zakresu podatków, płac, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy
 • Samodzielność, skrupulatność i efektywna organizacja własnej pracy  
 • Chęć uzupełniania braków w wiedzy i rozwiania kompetencji zawodowych
 • Komunikatywność i umiejętność tłumaczenia skomplikowanych zagadnień księgowych mniej zaawansowanym osobom w przystępny sposób 
 • Biegła obsługa pakietu Microsoft Office, w szczególności programu Excel 

 Mile widziane: 

 • Doświadczenie w przygotowywaniu i składaniu deklaracji ZUS 
 • Znajomość oprogramowanie INSERT (Rewizor, Gratyfikant) 
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych 

 Jaką proponujemy formę zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia?  

Proponujemy współpracę w wymiarze pełnego etatu, pierwsza umowa na okres 6 miesięcy.  

 W jaki sposób się zgłosić?  

I etap:   

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny –  przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku się widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (poniżej).  

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB.  

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres: biuro@edukacjaifinanse.pl  

Zatytułuj wiadomość: Księgowy_a BEF  

II etap:   

Z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowę telefoniczną.   

III etap:   

Wybrane osoby po drugim etapie zaprosimy na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z zarządem spółki i kierowniczką biura rachunkowego (bezpośrednią lub online)  

Terminy rekrutacji:  

 • do 13.02.2022r. – I etap (nadsyłanie zgłoszeń) 
 • 14-15.02.2022r. – II etap (rozmowa telefoniczna) 
 • 16-18.02.2022r. – III etap (rozmowa osobista/online) 

O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej?  

Chcemy otwarcie porozmawiać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co robisz w życiu i dlaczego chcesz z nami pracować.  

Będziemy pytać o Twoje doświadczenia, będziemy Ci także zadawać pytania sprawdzające Twoją wiedzę praktyczną.  Na pewno zainteresuje nas, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami indywidualnymi, ale też, jak Ci się pracuje w zespole.  

 

W treści CV prosimy umieści następujące oświadczenie:   

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Edukacji i Finansów sp. z o. o. w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.    

W przypadku zainteresowania kolejnymi procesami rekrutacyjnymi prosimy zamieścić również następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Edukacji i Finansów sp. z o. o. również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.  


Klauzula informacyjna RODO:   

Administratorem Danych Osobowych jest Biuro Edukacji i Finansów sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-682) przy ul. Spółdzielców 6/11 (KRS: 0000629461; NIP: 6793131986; REGON: 365024845), a dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi w spółce.     

Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawie dostępu do treści podanych danych, możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych ze zbiorów Administratora.   

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji procesu rekrutacji.    

Oświadczenia związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia należy kierować na adres poczty elektronicznej spółki: biuro@edukacjaifinanse.pl