KOORDYNATOR_KA PROJEKTÓW

W Fundacji BIS wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania. Ważne jest dla nas poczucie sensu tego, co robimy i wzajemny szacunek.

Szukamy Ciebie, jeśli masz doświadczenie doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej, w tym w realizacji projektów grantowych.

Twoje zadania polegać będą na koordynacji formalno- finansowej projektów. Będziesz pracować w ramach zespołu koordynatorek projektów BIS, przy ścisłej współpracy z merytorycznymi liderkami i członkami zespołów projektowych.

Twój wymiar czasu pracy to 0,75 etatu, będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy. Będziesz wykonywać pracę zdalnie oraz w biurze Fundacji BIS w Krakowie.

Zakres Twoich obowiązków to:

 • Koordynacja i nadzór nad prawidłową i rzetelną realizacją formalno – finansowych aspektów projektu.
 • Prowadzenie dokumentacji projektu, w tym pracowników, wykonawców i kontrahentów (m.in. przygotowywanie umów, prowadzenie dokumentacji czasu pracy oraz dokumentacji potwierdzającej realizację działań).
 • Monitoring postępu rzeczowego projektów, harmonogramu i realizacji celów projektu.
 • Bieżący monitoring postępu finansowego realizacji projektów oraz inicjowanie przesunięć finansowych.
 • Analiza i nadzór kwalifikowalności wydatków i opis dokumentów finansowych, zgodnie z wymaganiami projektów.
 • Dokonywanie płatności i zakupów zgodnie z zasadami obowiązującymi w Fundacji i programach grantowych wytycznymi.
 • Sprawozdawczość finansowa i merytoryczna z realizacji projektu.
 • Nadzór nad realizacją projektów zgodnie z umowami o dofinansowanieoraz szczegółowymi wytycznymi grantodawców.
 • Reprezentowanie Fundacji w kontakcie z przedstawicielami grantodawcy, kontrahentami i innymi podmiotami.
 • Działania organizacyjne związane z wydarzeniami realizowanymi w ramach projektów (np. udział w organizacji szkoleń, wizyt studyjnych, konferencji)Nadzór nad ochroną danych osobowych w projekcie.
 • Realizacja projektów zgodnie ze standardami i zasadami Fundacji BIS.
 • Wsparcie innych koordynatorek projektów w realizacji bieżących zadań. Współpraca z pracownikami projektu w celu sprawnej realizacji całości zadań projektu.

Doświadczenie, wykształcenie oraz umiejętności, które będą Ci potrzebne w tej pracy:

 • wykształcenia wyższego
 • minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji projektówfinansowanych ze środków publicznych,
 • rzetelności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy
 • bardzo dobra znajomość programu Excel
 • samodzielności i nastawienia na poszukiwanie rozwiązań
 • umiejętność współpracy w zespole – zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie, chcemy mieć pewność, że my na Twoje również,
 • umiejętność poszukiwania rozwiązań – osobom, które u nas pracują, dajemy dużo swobody w działaniu, w zamian oczekując ich zaangażowania i własnej inicjatywy.

O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej?

Chcemy uczciwie pogadać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co robisz w życiu i dlaczego chcesz z nami pracować.

Jesteśmy fundacją, intensywnie działającą ponad 10 lat. Będziemy Cię pytać, co wiesz o naszych działaniach i czy są Ci bliskie.

Na co dzień pracujemy w ponad 20 – osobowym zespole, w którym każdy ma swój zakres obowiązków, ale ściśle ze sobą współpracujemy. Na pewno zainteresuje nas, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami indywidualnymi, ale też, jak Ci się pracuje w zespole.

Będziemy pytać o Twój sposób funkcjonowania w pracy – jak sobie organizujesz obowiązki, czego potrzebujesz, co sprawia Ci trudność.

Zapytamy o Twoje doświadczenia, które pomogą Ci w realizacji zadań w naszej fundacji.

Jaką proponujemy formę zatrudnienia?

Proponujemy umowę o pracę na 0,75 etatu do końca grudnia 2021.

W jaki sposób się zgłosić?

I etap:

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny –  przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku się widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB.

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja@bis-krakow.pl

Zatytułuj wiadomość: Koordynator_ka projektów

II etap:

Z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowę telefoniczną.

III etap:

Wybrane osoby po drugim etapie zaprosimy na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z zarządem fundacji.

Terminy rekrutacji:

 • do 11.07.2021r.  – I etap (nadsyłanie zgłoszeń)
 • 12.07.2021r.  – II etap (rozmowa telefoniczna)
 • 13- 16.07.2021r.  – III etap (rozmowa osobista/online)
 • 20.07.2021r.  – planowane rozpoczęcie pracy