Opis projektu

FIO Małopolska Lokalnie – Północ

jest Programem wspierającym mieszkańców północno-zachodniej części województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności.

Więcej informacji

O projekcie

Mamy FIO-ła na Małopolskę!

Poprzez realizację Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz „niezwykłych spraw” dla swoich społeczności.

Nasz Program kierujemy do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych jak i grup samopomocowych działających w na terenie Krakowa oraz powiatów: chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego.

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim przekazanie organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i samopomocowym poprzez Lokalnych Operatorów FIO Małopolska Lokalnie – Północ grantów na realizację projektów społecznych w wysokości do 3.000 zł oraz grantów na rozwój organizacji w wysokości do 5.000 zł i wsparcie edukacyjne w zakresie pisania i realizacji projektów.

Operatorami Programu są Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze.

Działania naszej Fundacji w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ obejmują teren Krakowa oraz powiatów krakowskiego i wielickiego. W latach 2018-2019 planujemy przekazać w naszym subregionie min. 72 mikrodotacji na łączną kwotę 256.000 zł.

Więcej informacji na temat naszej oferty, zasad przyznawania mikrodotacji jak i realizowanych działaniach znajdą Państwo na stronie www.malopolskalokalnie.pl

Realizacja Programu przypada na okres od 1 czerwca 2018 do 31 grudnia 2019 roku.

Program dofinansowany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego.

Kontakt

Lider projektu


Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18/I piętro
30-503 Kraków
biuro@bis-krakow.pl

Aktualności