Zapraszamy grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe z terenu Krakowa oraz powiatów krakowskiego i wielickiego do udziału w konkursie FIO Małopolska Lokalnie – Północ, edycja 2019.

Nabór wniosków odbywa się poprzez generator wniosków Witkac.pl w okresie od 29 marca do 30 kwietnia 2019.

Celem Programu realizowanego w roku 2019 jest wsparcie mieszkańców północno-zachodniej części województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności, a także wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych.

W Programie FIO Małopolska Lokalnie – Północ w roku 2019 przewidziano dwa konkursy:

  1. Konkurs na projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych – dofinansowane kwotą do 5000 zł dla każdego z projektów.
  2. Konkurs na projekty społeczne dla grup nieformalnych, grup samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych – dofinansowane kwotą do 3000 zł dla każdego z projektów.

W tegorocznej edycji konkursu stawiamy na ciekawe pomysły i edukację. Chcemy wesprzeć przede wszystkim te grupy i organizacje, które przygotują innowacyjne projekty na działania na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych oraz przemyślane projekty rozwojowe dla swoich organizacji.

Dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę formuły oceny, na taką, która pozwala docenić jakość pomysłów grup i organizacji, a nie umiejętność wypełniania wniosków. Wnioskodawcy na pierwszym etapie wypełniają wniosek, a następnie wszyscy, którzy przejdą pozytywnie ocenę formalną, spotykają się z komisją konkursową aby porozmawiać o swoim pomyśle.

W tej edycji „FIO Małopolska Lokalnie – Północ” edukację oferujemy zarówno na etapie aplikowania w konkursie (szkolenia z pisania wniosków, doradztwo, konsultacje wniosków) jak i na etapie realizacji zadań (doradztwo, spotkania wdrożeniowe, spotkania sieciujące). Wsparcie świadczone będzie bezpłatnie, do wyczerpania limitów założonych przez Operatorów.

Chcemy, aby wiedza dobyta podczas przygotowana wniosków i doświadczenia z realizacji projektów były dla grantoborców kapitałem, który pozwala im skutecznie ubiegać się w innych konkursach na działania społeczne o większe środki i dobrze realizować kolejne projekty.

Regulamin oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie www.malopolskalokalnie.pl/polnoc/ w zakładce „do pobrania”.