Opis projektu

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej. Projekt MOWES KOM realizowany jest od sierpnia 2016 do stycznia 2020. Projekt MOWES MZ realizowany jest od sierpnia 2016 do października 2022.

Więcej informacji

Oferta

Zespół BIS wspiera wiedzą i doświadczeniem osoby i grupy nieformalne, które:

•    chcą założyć i/lub prowadzić stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną lub inny podmiot ekonomii społecznej,

•    chcą zorganizować sobie i/lub grupie miejsce pracy i poszukują na to środków,
•    zamieszkują lub chcą działać na terenie Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego lub powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.

Pomożemy:
•    sprawdzić potrzeby grup dla których planowane są działania,
•    w kwestiach formalno-prawnych (np. statut, KRS),
•    przygotować się do  prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej,
•    poukładać plany i priorytety grupy oraz zaplanować rozwój grupy,
•    nawiązać kontakty z osobami, instytucjami poszukującymi partnerów do współpracy.

Z czego można skorzystać?
Każda grupa jest inna, każda ma wyjątkowe możliwości, plany, oczekiwania. Proponujemy kompleksowe podejście i możliwość korzystania z szerokiego wachlarza narzędzi. Najważniejsze spośród nich to:

Diagnoza. Czasem najlepsze pomysły mogą nie spotkać się z oczekiwaniami odbiorców. Dlatego tak ważne jest właściwe ich rozpoznanie, szczególnie jeśli planujemy podejmować działania ekonomiczne. Nasz zespół socjologów pomoże zweryfikować wstępne pomysły odnośnie działań, odbiorców, czy celów grupy.

Przedsięwzięcie. A jeśli już wstępnie wiecie „co” i z „kim”, udział w projekcie da Wam możliwość:
•    realizacji przedsięwzięcia bez zmartwienia skąd weźmiecie na nie pieniądze,
•    sprawdzenia jak Wam się razem działa,
•    sprawdzenia, czy Wasz pomysł na działania jest atrakcyjny dla odbiorców.

Szkolenia wstępne pomogą zrozumieć, czym są i jak działają podmioty ekonomii społecznej, kiedy warto zakładać fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię pracy, czy spółdzielnię socjalną.

Szkoła Liderów. Na liderach spoczywa duża odpowiedzialność. Wymaga się od nich umiejętności skoordynowania pracy zespołu, podtrzymywania motywacji, czy nawiązywania współpracy z partnerami. Oczekuje się też szerszego spojrzenia na społeczność, dobrego rozpoznania możliwości, wiedzy. W ramach „Szkoły” chcemy wzmocnić umiejętności liderów od których zależy jak funkcjonuje zespół podmiotu ekonomii społecznej.

Doradztwo w zakresie powoływania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej np. prawne, księgowe.

Sieciowanie to możliwość spotkania ludzi o podobnych celach, pomysłach lub poszukujących swojego miejsca, chcących dołączyć do jakiejś grupy, gotowych do pracy i współpracy. To także możliwość poznania doświadczeń osób i grup, które realizują działania podobne do Waszych.

Każda grupa pracuje z animatorką planując indywidualnie swoją ścieżkę wsparcia.

Zgłoszenia od  przedstawicieli grup z:

  • Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego przyjmowane są za pośrednictwem wypełnionego FORMULARZA
  • powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego przyjmowane są za pośrednictwem wypełnionego FORMULARZA

Po przesłaniu formularzy zgłoszeniowych zaprosimy Państwa na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty:

Sprawozdanie MOWES_KOM_MZ_2016-2017

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin animacji lokalnej KOM

Oświadczenie Kandydata/tki KOM

Aktualności

grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem ABC dla NGO Małopolska Zachodnia
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Akademia Lidera NGO, Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Zapraszamy do Akademii Lidera NGO, Małopolska Zachodnia
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Szkolenie Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Małopolska Zachodnia
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Szkolenie Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem ABC dla NGO