Opis projektu

V Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego

to spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Więcej informacji

DWIE PERSPEKTYWY – JEDEN CEL

To tytuł i idea przewodnia piątego już Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego – spotkania przedstawicieli sektora samorządowego i pozarządowego Powiatu Krakowskiego.
Forum organizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, przy udziale Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.

Forum odbędzie się 28.03.2019 r., w godzinach 09:30 – 16:00, w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.vfopio.evenea.pl.

Dlaczego warto wziąć udział w V Forum Inicjatyw Pozarządowych Powiatu Krakowskiego?

  • aby poznać możliwości współpracy między NGO i Starostwem Powiatowym oraz priorytety samorządu na 2019 r.
  • aby dowiedzieć się więcej o planowanych przez Starostwo Powiatowe konkursach na projekty lokalnych NGO, w szczególności związanych z działaniami na rzecz seniorów
  • aby podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi dotychczasowego przebiegu współpracy NGO i Starostwa Powiatowego i zaproponować pomysły na jej usprawnienie
  • aby przyjrzeć się idei powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i wspólnie z innymi NGO zaplanować jak może ona reprezentować lokalne organizacje i wspierać ich działania
  • aby spotkać innych działaczy organizacji pozarządowych, poznać się wzajemnie, wymienić doświadczeniami i kontaktami i w efekcie znaleźć nowe pomysły na wspólne działania

Aktualności

Prezentacja: Powiatowa Rada Pożytku Publicznego – założenia wypracowane dotychczas

plik do pobrania: Prezentacja

Prezentacja: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza
To naprawdę działa.

plik do pobrania: Prezentacja

Prezentacja: Ramy dla polityki senioralnej w województwie małopolskim

plik do pobrania: Prezentacja

Prezentacja: Wyzwania powiatowej polityki senioralnej

plik do pobrania: Prezentacja

Prezentacja: Ośrodek integracji seniorów i młodzieży

plik do pobrania: Prezentacja