Opis projektu

FIO Małopolska Lokalnie – Północ

jest Programem wspierającym mieszkańców północno-zachodniej części województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności.

Więcej informacji

Mamy FIO-ła na Małopolskę!

Poprzez realizację Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz „niezwykłych spraw” dla swoich społeczności.

Nasz Program kierujemy do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych jak i grup samopomocowych działających w na terenie Krakowa oraz powiatów: chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wielickiego.

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim przekazanie organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i samopomocowym poprzez Lokalnych Operatorów FIO Małopolska Lokalnie – Północ grantów na realizację projektów społecznych w wysokości do 3.000 zł oraz grantów na rozwój organizacji w wysokości do 5.000 zł i wsparcie edukacyjne w zakresie pisania i realizacji projektów.

Operatorami Programu są Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze.

Działania naszej Fundacji w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ obejmują teren Krakowa oraz powiatów krakowskiego i wielickiego. W latach 2018-2019 planujemy przekazać w naszym subregionie min. 72 mikrodotacji na łączną kwotę 256.000 zł.

Więcej informacji na temat naszej oferty, zasad przyznawania mikrodotacji jak i realizowanych działaniach znajdą Państwo na stronie www.malopolskalokalnie.pl

Realizacja Programu przypada na okres od 1 czerwca 2018 do 31 grudnia 2019 roku.

Program dofinansowany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego.

Aktualności

Grafika z logotypem FIO Małopolska Lokalnie Północ i tekstem Gala- podsumowanie
Grafika z logotypem Mamy FIOła na Małopolskę i tekstem głosowanie w konkursie
Grafika z logotypem FIO Małopolska Lokalnie Północ i tekstem nabór w konkursie