W Fundacji BIS wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania. Ważne jest dla nas poczucie sensu tego, co robimy i wzajemny szacunek. 

Szukamy Ciebie, jeśli masz doświadczenie w pracy doradczej dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które działają społecznie, lubisz pracować z ludźmi, dobrze odnajdujesz się w pracy zespołowej i masz wysokie kompetencje interpersonalne. 

Twój wymiar czasu pracy to równowartość 75-100% etatu. Będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy. Będziesz wykonywać pracę w biurze Fundacji BIS w Krakowie, w terenie (małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) oraz w razie zainteresowania – zdalnie (maksymalnie średnio 2-3 dni w tygodniu).  

  

Proponowany zakres Twoich obowiązków to m.in.: 

 • Udział w opracowywaniu koncepcji wsparcia NGO i grup inicjatywnych w ramach dostępnych w Fundacji form wsparcia, w tym diagnoza potrzeb oraz udział w planowaniu pracy zespołu
 • Udział w planowaniu działań promocyjnych i prowadzenie rekrutacji przedstawicieli grup inicjatywnych i organizacji pozarządowych
 • Planowanie i organizacja szkoleń i cykli szkoleniowych, w tym m.in. analiza potrzeb odbiorców, planowanie programów i harmonogramów szkoleń i cykli, współpraca z trenerami i wsparcie w prowadzeniu spotkań, bezpośredni kontakt z uczestnikami działań edukacyjnych, prowadzenie ewaluacji i pomiar rezultatów
 • Opieka nad procesami doradczymi uczestników projektów, w tym m.in. analiza potrzeb odbiorców, opracowanie ścieżki wsparcia, koordynacja form wsparcia, ewaluacja wsparcia i jego rezultatów
 • Przygotowanie i prowadzenie działań edukacyjnych m.in. dyżurów doradczych, seminariów, webinarów, szkoleń, warsztatów
 • Wsparcie grup nieformalnych i organizacji pozarządowych w formie spotkań doradczych w zakresie indywidualnej specjalizacji np. w zakresie tworzenia NGO, pozyskiwania środków, opracowywania projektów, aspektach formalno – prawnych, planowania i organizacji działań NGO 
 • Animacja współpracy między organizacjami oraz międzysektorowej, w szczególności diagnoza potrzeb społeczności i środowisk, pozyskiwanie partnerów, organizacja i prowadzenie działań sieciujących.
 • Udział w spotkaniach zespołu projektowego, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, 
 • Działania organizacyjne związane z realizowanymi wydarzeniami (np. organizacja sal szkoleniowych, noclegów, wyżywienia, kontakt z wykonawcami)
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji merytorycznej i sprawozdawczości oraz ewaluacji działań
 • Współpraca z innymi pracownikami Fundacji
 • Realizacja zadań związanych z działalnością Fundacji uzgodnionych z przełożonymi

 

Wykształcenie i doświadczenie, które będą Ci potrzebne w tej pracy: 

 • wykształcenie wyższe, 
 • doświadczenie w pracy rozwojowej z NGO i grupami nieformalnymi 

 

Niezbędne umiejętności, wiedza, kompetencje i znajomość programów: 

 • umiejętność współpracy w zespole – zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie, chcemy mieć pewność, że my na Twoje również,  
 • umiejętność z wieloma projektami i zadaniami jednocześnie, 
 • wysokie kompetencje komunikacyjne,  
 • samodzielność i nastawienie na poszukiwanie rozwiązań – osobom, które u nas pracują, dajemy dużo swobody w działaniu, w zamian oczekując ich zaangażowania i własnej inicjatywy,  
 • rzetelność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy 
 • obsługa środowiska MS365,  

 

Mile widziane: 

 • znajomość zasad realizacji projektów 
 • znajomość zasad prowadzenia organizacji pozarządowej 
 • prawo jazdy i własny samochód 
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 

 

O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej? 

Chcemy uczciwie porozmawiać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co Cię napędza w życiu do działania i dlaczego chcesz z nami pracować.  

Jesteśmy fundacją, intensywnie działającą 15 lat. Będziemy Cię pytać, co wiesz o naszych działaniach i czy są Ci bliskie.  

Na co dzień pracujemy w ponad 20 – osobowym zespole, w którym każdy ma swój zakres obowiązków, ale ściśle ze sobą współpracujemy. Na pewno zainteresuje nas, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami indywidualnymi, ale też, jak Ci się pracuje w zespole. 

Będziemy pytać o Twój sposób funkcjonowania w pracy – jak sobie organizujesz obowiązki, czego potrzebujesz, co sprawia Ci trudność. 

Zapytamy o Twoje doświadczenia, które pomogą Ci w realizacji zadań w naszej fundacji. 

  

Jaką proponujemy formę zatrudnienia i wynagrodzenie? 

Proponujemy umowę o pracę 75%-100% etatu – w zależności od Twoich możliwości. Przedział wynagrodzenia na 100 % etatu wynosi w Fundacji BIS na tym stanowisku od 6000 zł do 6700,00 zł brutto (ostateczna wysokość Twojego wynagrodzenia zależna będzie od wymiaru etatu, a także Twojego doświadczenia i kompetencji). Będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy. Będziesz wykonywać pracę w biurze Fundacji BIS w Krakowie, w terenie (małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) oraz w razie zainteresowania – zdalnie (maksymalnie średnio 2-3 dni w tygodniu). 

Na początek zaproponujemy Ci umowę na okres próbny, a potem na czas określony do listopada 2025 – oczywiście z możliwością przedłużenia 

Zależy nam na współpracy długookresowej – konsekwentnie budujemy stabilny i zgrany zespół. Dlatego po okresie wstępnym usiądziemy do rozmowy na temat roli, jaką widzisz dla siebie w fundacji oraz wysokości wynagrodzenia. W tym zakresie sporo też będzie zależało od Ciebie i Twoich oczekiwań. 

  

W jaki sposób będzie wyglądał proces rekrutacji? 

I etap:  

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny – przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku siebie widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (znajdziesz ją na samym końcu tego ogłoszenia). 

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB. 

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja@bis-krakow.pl   

Zatytułuj wiadomość: Animator/ka ds. edukacji i doradztwa 

 

II etap:  

Dokładnie zapoznamy się z Twoim CV i listem motywacyjnym. Jeśli znajdziemy w nich kompetencje, których szukamy, zadzwonimy do Ciebie i zadamy Ci kilka wstępnych pytań.  

III etap:  

Jeśli w trakcie rozmowy rozmowie telefonicznej utwierdzimy się w przekonaniu, że możesz być właśnie tą osobą, której szukamy, zaprosimy Cię na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z udziałem zarządu fundacji. Spotkamy się stacjonarnie lub online.  

  

Terminy rekrutacji: 

 • do 9.06.2024r.  – I etap (nadsyłanie zgłoszeń) 
 • na bieżąco, do 14.06.2024r.  – II etap (rozmowa telefoniczna) 
 • 17- 25.06.2024r.  – III etap (2 rozmowy osobiste/online) 
 • 1.07.2024r.  – planowane rozpoczęcie pracy (jeśli masz dłuższy okres wypowiedzenia, a uznamy, że jesteś osobą, której szukamy, uzgodnimy termin tak, aby Ci odpowiadał)  

  

W treści CV umieść następujące oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) .  

  

W przypadku zainteresowania kolejnymi procesami rekrutacyjnymi prosimy zamieścić również następujące oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych również na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

  

  

Klauzula informacyjna RODO: 

  

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488), a moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi Fundacji. 

  

Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawie dostępu do treści podanych danych, możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych ze zbiorów Administratora. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji procesu rekrutacji.  

Oświadczenia związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia należy kierować na adres poczty elektronicznej Fundacji: biuro@bis-krakow.pl