Biuro Inicjatyw Społecznych to prężnie działająca, krakowska organizacja pozarządowa. Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem ekspertów. Edukujemy i wspieramy mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy w efektywnej realizacji celów. Dbamy o to, żeby działać profesjonalnie i konsekwentnie. Wierzymy w sens działania na rzecz dobra wspólnego.  

Poszukujemy samodzielnej księgowej, która dołączy do naszego zespołu księgowego, prowadząc sprawy Fundacji oraz klientów Biura Rachunkowego dla organizacji pozarządowych, które prowadzimy w formie spółki pod nazwą Biuro Edukacji i Finansów. 

Oferujemy pracę w wymiarze pełnego etatu w zespole zapewniającym wsparcie, dobrą atmosferę i zrozumienie dla sytuacji osobistej (np. posiadania małych dzieci albo posiadania różnych angażujących zainteresowań) . 

Będziesz mieć możliwość:    

 • elastycznego planowania godzin pracy   
 • pracy w trybie hybrydowym – łączenie pracy w biurze w centrum Krakowa (Al. Słowackiego oraz ul. Krasickiego) z elementami pracy zdalnej   
 • zaangażowania się w pracę na rzecz różnorodnych organizacji pozarządowych i wspierania ich w sprawnej realizacji ich misji  
 • pracy w zespole zapewniającym wsparcie, dobrą atmosferę i zrozumienie dla sytuacji osobistej, zwłaszcza rodziców    

  Twoje główne zadania to:   

 • Obsługa księgowa Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych  
 • Obsługa księgowa klientów Biura Rachunkowego  
 • Sporządzanie rozliczeń i deklaracji zgodnie z przepisami prawa  
 • Udział w opracowywaniu danych do sprawozdań finansowych realizowanych projektów grantowych przez Fundację i klientów Biura Rachunkowego  
 • Wsparcie w naliczaniu wynagrodzeń i przygotowywanie list płac  
 • Ścisła operacyjna współpraca z zespołem Fundacji i klientami Biura Rachunkowego  
 • Udział w tworzeniu polityk, procedur, regulaminów  
 • Archiwizowanie dokumentów księgowych 
 • Sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby klientów oraz zespołu  

 Doświadczenie, wykształcenie oraz umiejętności, które będą Ci potrzebne w tej pracy:   

 • Minimum trzyletnie doświadczenie w księgowości lub roczne w biurze rachunkowym  
 • Doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości  
 • Doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń VAT  
 • Dobra, praktyczna znajomości zagadnień i przepisów z zakresu podatków, płac, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy 
 • Samodzielność, skrupulatność i efektywna organizacja własnej pracy   
 • Chęć uzupełniania braków w wiedzy i rozwiania kompetencji zawodowych 
 • Komunikatywność i umiejętność tłumaczenia skomplikowanych zagadnień księgowych mniej zaawansowanym osobom w przystępny sposób  
 • Biegła obsługa pakietu Microsoft Office, w szczególności programu Excel  

 Mile widziane:  

 • Doświadczenie w przygotowywaniu i składaniu deklaracji ZUS 
 • Znajomość oprogramowanie INSERT (Rewizor, Gratyfikant)  
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych  

  Jaką proponujemy formę zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia?   

Proponujemy współpracę w wymiarze pełnego etatu, pierwsza umowa na okres 6 miesięcy oraz wynagrodzenie mieszczące się w przedziale od 4600 zł do 5200 zł brutto (w zależności od Twojego doświadczenia i kompetencji).    

 

 W jaki sposób się zgłosić?   

I etap:   

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny –  przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku się widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (poniżej).   

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB.   

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres: rekrutacja@bis-krakow.pl.  

Zatytułuj wiadomość: Księgowy_a  

 II etap:   

Z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowę telefoniczną.    

III etap:   

Wybrane osoby po drugim etapie zaprosimy na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z zarządem fundacji i kierowniczką biura rachunkowego (bezpośrednią lub online)   

 Terminy rekrutacji:    

 • do 28.09.2022 r. – I etap (nadsyłanie zgłoszeń)  
 • 29.09.2022 r. – II etap (rozmowa telefoniczna)  
 • 30.09-6.10.2022 r. – III etap (rozmowa osobista/online)  

 O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej?   

Chcemy otwarcie porozmawiać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co robisz w życiu i dlaczego chcesz z nami pracować.   

Będziemy pytać o Twoje doświadczenia, będziemy Ci także zadawać pytania sprawdzające Twoją wiedzę praktyczną.  Na pewno zainteresuje nas, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami indywidualnymi, ale też, jak Ci się pracuje w zespole.   

 

W treści CV prosimy umieścić następujące oświadczenie:   

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Edukacji i Finansów sp. z o. o. w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.     

W przypadku zainteresowania kolejnymi procesami rekrutacyjnymi prosimy zamieścić również następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Edukacji i Finansów sp. z o. o. również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.   

Klauzula informacyjna RODO:    

Administratorem Danych Osobowych jest Biuro Edukacji i Finansów sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-682) przy ul. Spółdzielców 6/11 (KRS: 0000629461; NIP: 6793131986; REGON: 365024845), a dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi w spółce.      

Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawie dostępu do treści podanych danych, możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych ze zbiorów Administratora.    

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji procesu rekrutacji.     

Oświadczenia związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia należy kierować na adres poczty elektronicznej spółki: biuro@edukacjaifinanse.pl