Koordynator_ka projektów 

 

W Fundacji BIS wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania. Ważne jest dla nas poczucie sensu tego, co robimy i wzajemny szacunek. 

Szukamy Ciebie, jeśli masz doświadczenie doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej, w tym w realizacji projektów grantowych. 

Twoje zadania polegać będą na koordynacji formalnofinansowej projektów. Będziesz pracować w ramach zespołu koordynacji projektów BIS, przy ścisłej współpracy z merytorycznymi liderkami i członkami zespołów projektowych. 

Twój wymiar czasu pracy to równowartość 30-50% etatu, z możliwością podwyższenia w przyszłości. Będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy. Będziesz wykonywać pracę zdalnie oraz w biurze Fundacji BIS w Krakowie 

 

Zakres Twoich obowiązków to: 

 • koordynacja i nadzór nad prawidłową i rzetelną realizacją formalnofinansowych aspektów projektu,  
 • prowadzenie dokumentacji projektu, w tym pracowników, wykonawców i kontrahentów (m.in. przygotowywanie umów, prowadzenie dokumentacji czasu pracy oraz dokumentacji potwierdzającej realizację działań), 
 • monitoring postępu rzeczowego projektów, harmonogramu i realizacji celów projektu, 
 • bieżący monitoring postępu finansowego realizacji projektów oraz inicjowanie przesunięć finansowych, 
 • analiza i nadzór kwalifikowalności wydatków i opis dokumentów finansowych, zgodnie z wymaganiami projektów, 
 • dokonywanie płatności i zakupów zgodnie z zasadami obowiązującymi w Fundacji i programach grantowych wytycznymi, 
 • sprawozdawczość finansowa i merytoryczna z realizacji projektu, 
 • nadzór nad realizacją projektów zgodnie z umowami o dofinansowanie oraz szczegółowymi wytycznymi grantodawców, 
 • reprezentowanie Fundacji w kontakcie z przedstawicielami grantodawcy, kontrahentami i innymi podmiotami,  
 • działania organizacyjne związane z wydarzeniami realizowanymi w ramach projektów (np. udział w organizacji szkoleń, wizyt studyjnych, konferencji), 
 • nadzór nad ochroną danych osobowych w projekcie, 
 • realizacja projektów zgodnie ze standardami i zasadami Fundacji BIS, 
 • wsparcie pozostałych osób w zespole koordynacyjnym w realizacji bieżących zadań, współpraca z pracownikami projektu w celu sprawnej realizacji całości zadań projektu. 

 

Doświadczenie, wykształcenie oraz umiejętności, które będą Ci potrzebne w tej pracy: 

 • wykształcenie wyższe, 
 • minimum 2 lata doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, 
 • rzetelność i dokładność, 
 • umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy, 
 • bardzo dobra znajomość programu Excel, 
 • umiejętność współpracy w zespole – zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie, chcemy mieć pewność, że my na Twoje również, 
 • samodzielność i umiejętność poszukiwania rozwiązań – osobom, które u nas pracują, dajemy dużo swobody w działaniu, w zamian oczekując ich zaangażowania i własnej inicjatywy. 

 

O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej? 

Chcemy uczciwie porozmawiać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co Cię napędza w życiu do działania i dlaczego chcesz z nami pracować.  

Jesteśmy fundacją, intensywnie działającą prawie 15 lat. Będziemy Cię pytać, co wiesz o naszych działaniach i czy są Ci bliskie.  

Na co dzień pracujemy w ponad 20 – osobowym zespole, w którym każdy ma swój zakres obowiązków, ale ściśle ze sobą współpracujemy. Na pewno zainteresuje nas, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami indywidualnymi, ale też, jak Ci się pracuje w zespole. 

Będziemy pytać o Twój sposób funkcjonowania w pracy – jak sobie organizujesz obowiązki, czego potrzebujesz, co sprawia Ci trudność. 

Zapytamy o Twoje doświadczenia, które pomogą Ci w realizacji zadań w naszej fundacji. 

 

Jaką proponujemy formę zatrudnienia i wynagrodzenie? 

Proponujemy umowę o pracę 30-50% etatu, z możliwością podwyższenia w przyszłości. Wynagrodzenie w granicach 1230,00 zł – 2760,00 zł (adekwatne do ostatecznego wymiaru etatu, a także Twojego doświadczenia i kompetencji). 

Będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy. Będziesz wykonywać pracę zdalnie oraz w biurze Fundacji BIS w Krakowie. 

Zależy nam na współpracy długookresowej – konsekwentnie budujemy stabilny i zgrany zespół. Dlatego po okresie wstępnym usiądziemy do rozmowy na temat roli, jaką widzisz dla siebie w fundacji oraz wysokości wynagrodzenia. W tym zakresie sporo też będzie zależało od Ciebie i Twoich oczekiwań. 

 

W jaki sposób będzie wyglądał proces rekrutacji? 

I etap:  

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny – przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku siebie widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (znajdziesz ją na samym końcu tego ogłoszenia). 

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB. 

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja@bis-krakow.pl   

Zatytułuj wiadomość: Koordynator_ka projektów 

II etap:  

Dokładnie zapoznamy się z Twoim CV i listem motywacyjnym. Jeśli znajdziemy w nich kompetencje, których szukamy, zadzwonimy do Ciebie i zadamy Ci kilka wstępnych pytań.  

III etap:  

Jeśli w trakcie rozmowy rozmowie telefonicznej utwierdzimy się w przekonaniu, że możesz być właśnie tą osobą, której szukamy, zaprosimy Cię na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z udziałem zarządu fundacji. Spotkamy się stacjonarnie lub online.  

 

Terminy rekrutacji: 

 • do 14.08.2022r.  – I etap (nadsyłanie zgłoszeń) 
 • 15.08.2022r.  – II etap (rozmowa telefoniczna) 
 • 17- 18.08.2022r.  – III etap (rozmowa osobista/online) 
 • 01.09.2022r.  – planowane rozpoczęcie pracy  

 

W treści CV umieść następujące oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) .  

 

W przypadku zainteresowania kolejnymi procesami rekrutacyjnymi prosimy zamieścić również następujące oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych również na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

  

Klauzula informacyjna RODO: 

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488), a moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi Fundacji. 

Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawie dostępu do treści podanych danych, możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych ze zbiorów Administratora. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji procesu rekrutacji.  

Oświadczenia związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia należy kierować na adres poczty elektronicznej Fundacji: biuro@bis-krakow.pl