Podejmujemy nowe wyzwania i poszukujemy nowych członków i członkiń naszego zespołu!

DOŁĄCZ DO NAS!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych poszukuje pracownika_czki na stanowisko

KSIĘGOWA_WY

Pracując na tym stanowisku, będziesz wspierać zespół Fundacji w sprawnym i rzetelnym działaniu.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji
 • Prowadzenie dokumentacji finansowej Fundacji
 • Kontrola formalno – rachunkowa oraz dekretacja dokumentów finansowych Fundacji
 • Sporządzanie rozliczeń i deklaracji, zgodnie z przepisami prawa
 • Naliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie listy płac
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów pracownik
 • Sporządzanie dokumentów z zakresu umów cywilno-prawnych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 • Udział w tworzeniu polityk, procedur, regulaminów
 • Obsługa rachunków bankowych Fundacji
 • Udział w opracowywaniu sprawozdań finansowych realizowanych przez Fundację projektów grantowych
 • Monitoring budżetu i płynności finansowej Fundacji
 • Sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby Zarządu
 • Archiwizowanie dokumentów księgowych
 • Współpraca z pracownikami Fundacji, w celu sprawnej realizacji całości zadań

Oczekujemy:

 • Doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu księgowości organizacji pozarządowej
 • Doświadczenia w prowadzeniu spraw kadrowych
 • Dobrej praktycznej znajomości zagadnień i przepisów z zakresu podatków, płac, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy
 • Skrupulatności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy
 • Biegłej obsługi pakietu Microsoft Office, w szczególności programu Excel

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Możliwość elastycznego planowania godzin pracy
 • Pracę w centrum Krakowa (Podgórze)
 • Możliwość zaangażowania w działania dużej organizacji pozarządowej nastawionej na prowadzenie sensownych projektów
 • Pracę w zespole zapewniającym wsparcie, dobrą atmosferę i zrozumienie dla sytuacji osobistej, zwłaszcza rodziców

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@bis-krakow.pl (w tytule wiadomości prosimy o podanie nazwy stanowiska). Na zgłoszenia czekamy do dnia 17.09.2019 r.

W treści CV prosimy umieści następujące oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

W przypadku zainteresowania kolejnymi procesami rekrutacyjnymi prosimy zamieścić również następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i zaprosimy do udziału w kolejnym etapie procesu rekrutacyjnego. Spotkania odbędą się w terminie 20-25.09.2019 r.

Klauzula informacyjna RODO:

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488), a moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi w Fundacji.

Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych, możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych ze zbiorów Administratora.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji procesu rekrutacji.

Oświadczenia związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia należy kierować na adres poczty elektronicznej Fundacji: biuro@bis-krakow.pl.