Opis projektu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie (FIO Małopolska Lokalnie) to program wsparcia, który powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

Więcej informacji

O projekcie

Wspieramy lokalną aktywność!

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie (FIO Małopolska Lokalnie) to program wsparcia, który powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

Naszym celem jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych. Chcemy wspierać zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz „niezwykłych spraw” dla swoich społeczności.

Dlatego nasz program kierujemy do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych jak i grup samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego. Chcemy także poprzez nasze działania zachęcić samorządy do wspierania organizacji i grup nieformalnych w konkursie FIO Małopolska Lokalnie.

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim przekazanie organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i samopomocowym poprzez Lokalnych Operatorów FIO Małopolska mikrodotacje w wysokości od 2.000 zł do 5. 000 zł :

– w 2014 roku – 600. 000 zł
– w 2015 roku – 800.000 zł
– w 2016 roku- 800.000 zł

Działania naszej Fundacji w ramach programu FIO – Małopolska Lokalnie obejmują teren Miasta Krakowa i powiatu wielickiego. W latach 2014-2016 planujemy przekazać 111 dotacji.

Więcej informacji na temat naszej oferty, zasad przyznawania mikrodotacji jak i realizowanych działaniach znajdą Państwo na stronie www.malopolskalokalnie.pl

Realizacja programu przypada na okres od 1 czerwca 2014 do 30 listopada 2016 roku.

Program realizowany jest w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

Wzorujemy się na znanym i dobrze funkcjonującym od 2000 roku Programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który poprzez lokalne konkursy grantowe z sukcesem inicjuje współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Kontakt

Lider projektu

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18/I piętro
30-503 Kraków
bis@malopolskalokalnie.pl

Koordynator projektu:

Agnieszka Węgrzyn
agnieszka.wegrzyn@malopolskalokalnie.pl
tel. 530 633 715

FIO
BIS
ARTS
ZIELONA_LINIA
KLUCZE_STOWARZYSZENIE
logo-Małopolska