Opis projektu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie (FIO Małopolska Lokalnie) to program wsparcia, który powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

Więcej informacji

O projekcie

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie (FIO Małopolska Lokalnie) to Program wsparcia, który powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

Naszym celem była pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych. Wspieraliśmy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz „niezwykłych spraw” dla swoich społeczności.

Nasz program skierowany był do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych jak i grup samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego. Chcieliśmy także poprzez nasze działania zachęcić samorządy do wspierania organizacji i grup nieformalnych w konkursie FIO Małopolska Lokalnie.

Nasza oferta obejmowała przede wszystkim przekazanie organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i samopomocowym poprzez Lokalnych Operatorów FIO Małopolska mikrodotacji w wysokości od 2.000 zł do 5. 000 zł.

Działania naszej Fundacji w ramach programu FIO – Małopolska Lokalnie obejmowały teren Miasta Krakowa i powiatu wielickiego. W latach 2014-2017 przekazaliśmy 158 dotacji.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu znajdą Państwo na stronie www.malopolskalokalnie.pl w zakładce archiwum

Realizacja Programu przypada na okres od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2017 roku.

Program realizowany był w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

Partnerami instytucjonalnymi projektu była Gmina Miejska Kraków oraz Województwo Małopolskie.

FIO
BIS
ARTS
ZIELONA_LINIA
KLUCZE_STOWARZYSZENIE
logo-Małopolska