Opis projektu

Aktywna przestrzeń w dzielnicy

Celem projektu było zainicjowanie debaty dotyczącej zmiany w polityce miasta Krakowa w kierunku wzmocnienia roli jednostek pomocniczych. Zależy nam na takich zmianach, które będą prowadziły do zwiększania zainteresowania mieszkańców w zarządzaniu dzielnicą. Projekt trwał od października 2014 roku do lutego 2016 roku. Źródło finasowania Fundusze EOG.

Więcej informacji

Geneza

Kluczowe problemy, na które oddziaływaliśmy w projekcie dotyczyły:

  1. Roli radnych i ich niewystarczających kompetencji do włączania mieszkańców w sprawy dzielnic
  2. Mieszkańców i ich nikłej znajomości radnych oraz niewielkiej wiedzy o możliwościach angażowania się w dzielnicy
  3. Niewykorzystanego potencjału dzielnic do wzmacniania samorządności w Krakowie

Aktualności