Opis projektu

Aktywna przestrzeń w dzielnicy

Celem projektu było zainicjowanie debaty dotyczącej zmiany w polityce miasta Krakowa w kierunku wzmocnienia roli jednostek pomocniczych. Zależy nam na takich zmianach, które będą prowadziły do zwiększania zainteresowania mieszkańców w zarządzaniu dzielnicą. Projekt trwał od października 2014 roku do lutego 2016 roku. Źródło finasowania Fundusze EOG.

Więcej informacji

Geneza

Kluczowe problemy, na które oddziaływaliśmy w projekcie dotyczyły:

  1. Roli radnych i ich niewystarczających kompetencji do włączania mieszkańców w sprawy dzielnic
  2. Mieszkańców i ich nikłej znajomości radnych oraz niewielkiej wiedzy o możliwościach angażowania się w dzielnicy
  3. Niewykorzystanego potencjału dzielnic do wzmacniania samorządności w Krakowie

Aktualności

Jak skutecznie planować oraz chronić przestrzeń dzielnicy?

26 maja planujemy III już międzydzielnicowe forum dla radnych,…

Pierwszy taki Program dla Radnych

Zapraszamy Radnych z Krakowskich Dzielnic do udziału w Programie…

II Forum dla Radnych za nami

Za nami kolejne Forum dla radnych, które odbyło się 9 marca…

Międzydzielnicowe Forum tuż tuż

9 marca br. zapraszamy Radnych na Drugie Międzydzielnicowe Forum,…

Po I Forum dla radnych

15 grudnia br. podczas I międzydzielnicowego forum dyskutowano…

Jak blisko dzielnicom do mieszkańców?

Zapraszamy Członków Rad Dzielnic nowej kadencji na I Międzydzielnicowe…