Opis projektu

Pracuję w NGO

Celem projektu była promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na nadal jeszcze nowym rynku pracy, w organizacjach pozarządowych. Działania kierowaliśmy do osób niepełnosprawnych, dotychczas bezrobotnych, chętnych zdobycia nowych kwalifikacji i nowego zawodu. Projekt trwał od października 2013 do kwietnia 2015 roku. Źródło finansowania EFS.

Więcej informacji

Geneza

III sektor zbyt rzadko jest postrzegany jako pracodawca, mimo że wg. danych GUS na koniec 2012 w organizacjach było zatrudnionych 147 tys. osób, co oznacza, że ich udział w zatrudnieniu w gospodarce narodowej wynosi 1%. Warto podkreślić, że pomiędzy rokiem 2010 a 2012 zatrudnienie w III sektorze wzrosło o 7 tys. etatów, a jeśli spojrzeć na liczbę pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy o 14 tys. osób. III sektor może stać się ważnym rynkiem pracodawców, służącym zmianom społecznym. Biorąc pod uwagę elastyczność jaką oferują organizacje pozarządowe i potrzeby osób niepełnosprawnych, III sektor może być dobrym miejscem do rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych dla osób niepełnosprawnych. Główne deficyty kadrowe organizacji to wykwalifikowani księgowi i specjaliści przystosowani do dynamicznej pracy metodą projektów sprawni w komunikacji zewnętrznej.

Aktualności

Szkolenie z tworzenia E-CV dla uczestników projektu „Pracuję w NGO”

W ramach projektu „Pracuję w NGO”  13.05.2015 r. odbędzie…

Jak pozyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika?

Szkolenie p.t. ABC pracodawcy osoby z niepełnosprawnością…

Szukasz pracownika?

Skorzystaj z naszej bazy kandydatów - osób z niepełnosprawnością.…

Zatrudniaj w NGO

Zapraszamy na bezpłatne seminarium dotyczące zatrudniania osób…

Osoby z niepełnosprawnością pracownikami w organizacjach

Chcesz przyjąć do swojej organizacji absolwenta szkoleń księgowości…

Zdobądź przygotowanego współpracownika

Szukasz pracownika, który zna specyfikę organizacji pozarządowych?…