Opis projektu

Miejscowości tematyczne dla seniorów

Celem projektu jest przygotowanie 6 ofert turystycznych dostosowanych do potrzeb seniorów w miejscowościach tematycznych tworzących sieć „Miejsca z charakterem”. Projekt realizowany od sierpnia do grudnia 2016 roku.

Więcej informacji

Geneza

W latach 2012-2014 realizowaliśmy projekt innowacyjny „PIU Miejscowości Tematyczne”, w który zaangażowani byli przedstawiciele 6 społeczności w Małopolsce. Implementując model tworzenia miejscowości tematycznej do małopolskich uwarunkowań kulturowych chcieliśmy aby zintegrowani mieszkańcy wsi utworzyli ofertę turystyczną, a w dłuższej perspektywie stworzyli dla siebie miejsca pracy przy jej realizacji. W uspołecznionym procesie powstały produkty turystyczne dla grup zorganizowanych, na które składają się: drobne pamiątki, przysmaki, questy oraz gry i warsztaty prowadzone przez mieszkańców. Wszystko to w nawiązaniu do lokalnej kultury i tradycji. Przyjeżdżający do miejscowości goście, oprócz niezapomnianych wrażeń, płacąc za swój pobyt przyczyniają się do podreperowania domowych budżetów mieszkańców.

Grupy inicjatywne z „Sadku-Kostrzy. Krainy pod zielonym wielorybem”,  „Rudy Kameralnej. Wioski pozytywnie zakręconej”,  „Gwoźdźca. Wioski pod kobiecą ręką”, „Zagórza. Wioski u źródła”,  „Dulowej. Zaginionej wioski”, „Bolęcina. Wioski pod skałą” mają doskonałe rozpoznanie potrzeb mieszkańców w swoich miejscowościach. W trakcie kilku spotkań reprezentantów wiosek tworzących sieć „Miejsc z Charakterem” zrodził się pomysł na szersze włączenie seniorów w rozwój ofert miejscowości tematycznych.

Aktualności

Miejsca z charakterem ugoszczą seniorów

Jest w Małopolsce sześć niepowtarzalnych wiosek tematycznych,…