Opis projektu

Model współpracy

Celem projektu było wzmacnianie współpracy pomiędzy samorządami a organizacjami pozarządowymi w Małopolsce poprzez wdrożenie zasad i rozwiązań, które stanowią Model Współpracy, rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt trwał od lipca 2014 do czerwca 2015 roku. Źródło finansowania EFS.

Więcej informacji

Geneza

Celem współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną jest dobro wspólnoty samorządowej. Organizacje są tworzone przez mieszkańców, czyli obywateli chcących rozwiązywać konkretne problemy społeczne. Z kolei administracja samorządowa jest częścią demokratycznego systemu sprawowania władzy i to jej misją jest świadczenie szeroko pojętych usług publicznych.

Współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a organizacjami pozarządowymi w Polsce pozostaje wciąż na niezadowalającym poziomie. Wskaźnik Jakości Współpracy w Małopolsce wynosi 40 (skala 100) wg badań ISP 2011. Jednocześnie średnio 70% organizacji pozarządowych jako swojego głównego partnera po stronie samorządowej wskazuje urząd.

Wskazując deficyty we współpracy przede wszystkim zaznacza się braki w codziennej kulturze współpracy, w tym: nieufność, brak wzajemnego zrozumienia, nieznajomość realiów działania, posługiwanie się „odmiennymi językami”, a często po prostu brak regularnych kontaktów wykraczających poza relacje służbowe. Żeby zbliżać do siebie organizacje i samorządy promowaliśmy i proponowaliśmy w Małopolsce wdrażanie Modelu Współpracy. Pięć samorządów zachęciliśmy do pracy nad poprawą standardów współpracy.

Aktualności

Jak zamienić pomysły na działanie?

Zapraszamy organizacje z Myślenic na szkolenie, które realizujemy…

Jak to się pisze? – czyli szybki kurs pisania wniosków

Zapraszamy wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego …

Szkolenie z księgowości dla NGO

Księgowość organizacji pozarządowych z uwzględnieniem ostatnich…

Jak to się pisze? – szybki kurs pisania wniosków

Zapraszamy wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego…

Konkurs ofert to nie wszystko

Zapraszamy na szkolenie dotyczące upowszechniania modelu współpracy…

Projekt w 5-ciu krokach

Zapraszamy młode stażem organizacje do udziału w szkoleniu…