W Fundacji BIS wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania. Ważne jest dla nas poczucie sensu tego, co robimy i wzajemny szacunek.

Szukamy Ciebie, jeśli masz doświadczenie we współpracy z samorządami, znasz specyfikę funkcjonowania III sektora i masz łatwość kontaktu z ludźmi.

Twoje zadania polegać będą głownie na wspieraniu samorządów zainteresowanych rozwijaniem przedsiębiorczości społecznej i współpracy lokalnej. Będziesz pracować w ramach zespołu Małopolskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

Twój wymiar czasu pracy to równowartość 50-75% etatu, z możliwością podwyższenia w przyszłości. Będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy. Będziesz wykonywać pracę zdalnie, w terenie (Małopolska) oraz w biurze Fundacji BIS w Krakowie.

 

Zakres Twoich obowiązków to:

 • identyfikacja samorządów zainteresowanych rozwijaniem przedsiębiorczości społecznej i współpracy lokalnej
 • analiza potrzeb JST w zakresie tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenia lokalnych systemów usług społecznych
 • prowadzenie działań animacyjnych w środowiskach zainteresowanych rozwojem ekonomii społecznej i lokalnej współpracy, w szczególności (w zależności od potrzeb):
  • wspieranie samorządów w przygotowaniu się do tworzenia przedsiębiorstw społecznych
  • pomoc we wprowadzaniu rozwiązań służących współpracy z PES w zakresie lokalnych systemów usług w oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i prawa zamówień publicznych
  • prowadzenie procesów konsultacji społecznych w JST
  • moderowanie spotkań, facylitowanie pracy grup służących zacieśnianiu współpracy
  • budowanie lokalnego partnerstwa i systemu wsparcia na rzecz podmiotów ekonomii społecznej
  • planowania procesów edukacyjnych na rzecz środowisk
 • bieżące planowanie pracy ze środowiskiem/JST, przygotowanie i aktualizacja ścieżki wsparcia
 • udział w monitoringu i ewaluacji rezultatów prowadzonych działań animacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej i organizacyjnej animacji
 • udział w spotkaniach zespołu projektowego, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami
 • współpraca z innymi pracownikami projektu, w tym innych partnerów
 • organizacja wydarzeń i spotkań
 • realizacja zadań ogólnoBISowych, uzgodnionych z przełożonymi

 

Doświadczenie, wykształcenie oraz umiejętności, które będą Ci potrzebne w tej pracy:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane kierunki prawo, administracja lub pokrewne
 • minimum 3-letnie doświadczenie w działaniach o charakterze animacyjnym, w szczególności w zakresie współpracy z JST lub doświadczenie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
 • znajomość specyfiki funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych,
 • znajomość małopolskiego środowiska JST i III sektora
 • wysokich kompetencji komunikacyjnych i łatwości w kontakcie z ludźmi
 • umiejętność prowadzenia spotkań informacyjnych, konsultacyjnych oraz moderacji dyskusji
 • umiejętność współpracy w zespole – zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie, chcemy mieć pewność, że my na Twoje również,
 • samodzielność, efektywna organizacja własnej pracy i umiejętność poszukiwania rozwiązań – osobom, które u nas pracują, dajemy dużo swobody w działaniu, w zamian oczekując ich zaangażowania i własnej inicjatywy.

 

Mile widziane:

Znajomość MS 365

 

O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej?

Chcemy uczciwie porozmawiać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co Cię napędza w życiu do działania i dlaczego chcesz z nami pracować.

Jesteśmy fundacją, intensywnie działającą ponad 15 lat. Będziemy Cię pytać, co wiesz o naszych działaniach i czy są Ci bliskie.

Na co dzień pracujemy w ponad 20 – osobowym zespole, w którym każdy ma swój zakres obowiązków, ale ściśle ze sobą współpracujemy. Na pewno zainteresuje nas, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami indywidualnymi, ale też, jak Ci się pracuje w zespole.

Będziemy pytać o Twój sposób funkcjonowania w pracy – jak sobie organizujesz obowiązki, czego potrzebujesz, co sprawia Ci trudność.

Zapytamy o Twoje doświadczenia, które pomogą Ci w realizacji zadań w naszej fundacji.

 

Jaką proponujemy formę zatrudnienia i wynagrodzenie?

Proponujemy umowę o pracę 50-75% etatu, z możliwością podwyższenia w przyszłości. Przedział wynagrodzenia na 100 % etatu wynosi w Fundacji BIS od 5500 zł do 6300,00 zł brutto (ostateczna wysokość Twojego wynagrodzenia zależna będzie od wymiaru etatu, a także Twojego doświadczenia i kompetencji).

Będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy. Będziesz wykonywać pracę zdalnie, w terenie (Małopolska) oraz w biurze Fundacji BIS w Krakowie.

Zależy nam na współpracy długookresowej – konsekwentnie budujemy stabilny i zgrany zespół. Dlatego po okresie wstępnym usiądziemy do rozmowy na temat roli, jaką widzisz dla siebie w fundacji oraz wysokości wynagrodzenia. W tym zakresie sporo też będzie zależało od Ciebie i Twoich oczekiwań.

 

W jaki sposób będzie wyglądał proces rekrutacji?

I etap:

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny – przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku siebie widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (znajdziesz ją na samym końcu tego ogłoszenia).

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB.

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja@bis-krakow.pl

Zatytułuj wiadomość: ANIMATOR_KA WSPÓŁPRACY Z JST

II etap:

Dokładnie zapoznamy się z Twoim CV i listem motywacyjnym. Jeśli znajdziemy w nich kompetencje, których szukamy, zadzwonimy do Ciebie i zadamy Ci kilka wstępnych pytań.

III etap:

Jeśli w trakcie rozmowy rozmowie telefonicznej utwierdzimy się w przekonaniu, że możesz być właśnie tą osobą, której szukamy, zaprosimy Cię na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z udziałem zarządu fundacji. Spotkamy się stacjonarnie lub online.

Planowane terminy rekrutacji:

 • do 05.2024r. – I etap (nadsyłanie zgłoszeń)
 • 3-7.06.2024r. – II etap (rozmowa telefoniczna)
 • 10- 21.06.2024r. – III etap (rozmowa osobista/online)
 • 07.2024r. – planowane rozpoczęcie pracy

W treści CV umieść następujące oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) .

W przypadku zainteresowania kolejnymi procesami rekrutacyjnymi prosimy zamieścić również następujące oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO:

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488), a moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi Fundacji.

Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawie dostępu do treści podanych danych, możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych ze zbiorów Administratora.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji procesu rekrutacji.

Oświadczenia związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia należy kierować na adres poczty elektronicznej Fundacji: biuro@bis-krakow.pl.