Animator _ka Miejsc Aktywności Mieszkańców 

W Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania. Ważne jest dla nas poczucie sensu tego, co robimy i wzajemny szacunek. 

Szukamy Ciebie, jeśli masz doświadczenie w pracy animacyjnej, lubisz pracować z ludźmi, dobrze odnajdujesz się w pracy zespołowej i masz wysokie kompetencje interpersonalne. 

Twoje zadania polegać będą naanimowaniu społeczności lokalnych w ramach Miejsc Aktywności Mieszkańcóworaz wspieraniu grup i organizacji zainteresowanych ich tworzeniem. Będziesz pracować w ramach zespołu programu Fundacji związanego z rozwojem Miejsc Aktywności Mieszkańców, w ścisłej współpracy z liderką i pozostałymi członkiniami zespołu. 

Twój wymiar czasu pracy to0,6 etatu,będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy. Charakter Twojej pracy to głównie bezpośrednie kontakty z mieszkańcami (w terenie), będziesz też wykonywać pracę zdalnie oraz w biurze Fundacji BIS w Krakowie. 

 

Zakres Twoich obowiązków to: 

 • Zbieranie informacji o zasobach i potrzebach danego środowiska 
 • Identyfikacja kluczowych partnerów w społecznościach 
 • Planowanie procesu animacyjnego z uwzględnieniem dostępnych w BIS i projektach narzędzi i zasobów 
 • Ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk, 
 • Planowanie i prowadzenie spotkań z mieszkańcami zainteresowanymi aktywnością społeczną i obywatelską 
 • Wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych oraz inicjowanie powstania grup inicjatywnych 
 • Wsparcie grup w dalszej aktywności – mentoring, spotkania wspierające budowanie relacji w grupie, praca nad budowaniem samodzielności grupy 
 • Wsparcie mieszkańców w organizacji proponowanych przez nich wydarzeń 
 • Organizowanie warsztatów, wydarzeń, akcji dla społeczności lokalnej 
 • Bieżący kontakt z mieszkańcami i grupami 
 • Diagnoza potrzeb edukacyjnych organizacji, grup i społeczności 
 • Organizacja wsparcia edukacyjnego, w tym spotkań i wydarzeń edukacyjnych 
 • Zawiązywanie i rozwój partnerstw, grup inicjatywnych, sieci współpracy lokalnych podmiotów  
 • Promocja działalności Miejsc Aktywności Mieszkańców, w tym udział w prowadzeniu kanałów w social media  
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji merytorycznej i sprawozdawczości działań projektowych 
 • Angażowanie się w działania Fundacji 

Doświadczenie, wykształcenie oraz umiejętności, które będą Ci potrzebne w tej pracy: 

 • wykształcenie wyższe, mile widziane w kierunkach społecznych 
 • minimumroczne doświadczenie w prowadzeniu działań animacyjnych w lokalnej społeczności, mile widziane w ramach działania w typie centrum społecznościowego 
 • umiejętność angażowania mieszkańców i motywowania ich do aktywności społecznej i obywatelskiej 
 • wysokie kompetencje komunikacyjne 
 • umiejętność współpracy w zespole oraz z odbiorcami i partnerami  
 • umiejętność poszukiwania rozwiązań – osobom, które u nas pracują, dajemy dużo swobody w działaniu, w zamian oczekując ich zaangażowania i własnej inicjatywy 
 • umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy, w szczególności w systemie hybrydowym 
 • elastyczności w odniesieniu do godzin oraz miejsca pracy – specyfika projektu zakłada pracę także w godzinach popołudniowych oraz część pracy prowadzonej w Gminie Skawina 

O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej? 

Chcemy otwarcie porozmawiać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co robisz w życiu i dlaczego chcesz z nami pracować. 

Jesteśmy fundacją, intensywnie działającą ponad 10 lat. Będziemy Cię pytać, co wiesz o naszych działaniach i czy są Ci bliskie. 

Na co dzień pracujemy w 30 – osobowym zespole, w którym każdy ma swój zakres obowiązków, ale ściśle ze sobą współpracujemy. Na pewno zainteresuje nas, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami indywidualnymi, ale też, jak Ci się pracuje w zespole. 

Będziemy pytać o Twoje doświadczenia w pracy animacyjnej oraz sposób funkcjonowania w pracy – jak sobie organizujesz obowiązki, czego potrzebujesz, co sprawia Ci trudność. 

Jaką proponujemy formę zatrudnienia i wynagrodzenie?  

Proponujemy umowę o pracę 60% etatu, z możliwością powiększenia wymiaru w przyszłości, w przypadku podjęcia przez Fundację nowych projektów. 

Wynagrodzenie (dla przewidzianych na stanowisku 0.6 etatu) w granicach 2400 zł – 3400 zł brutto (ostateczna kwota zależeć będzie od Twojego doświadczenia i kompetencji).  

Będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy. Będziesz wykonywać pracę zdalnie oraz w biurze Fundacji BIS w Krakowie.  

 W jaki sposób się zgłosić? 

I etap: 

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny – przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku się widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych. 

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB. 

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja@bis-krakow.pl 

Zatytułuj wiadomość: Animator_ka Miejsc Aktywności Mieszkańców 

II etap: 

Z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowę telefoniczną. 

III etap: 

Wybrane osoby po drugim etapie zaprosimy na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z liderką zespołu Miejsc Aktywności Mieszkańców i zarządem fundacji. 

Terminy rekrutacji: 

 • do 16.01.2023 r. – I etap (nadsyłanie zgłoszeń) 
 • do 20.01.2023 r. – II etap (rozmowa telefoniczna) 
 • 23- 27.01.2023 r. – III etap (rozmowa osobista/online) 
 • 01.02.2023 r. – planowane rozpoczęcie pracy (jeśli Twoje dotychczasowe zaangażowanie zawodowe nie umożliwia Ci rozpoczęcia współpracy w tym terminie, a uznamy, że jesteś osobą, której szukamy, uzgodnimy termin tak, aby Ci odpowiadał) 

W treści CV umieść następujące oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) .   

W przypadku zainteresowania kolejnymi procesami rekrutacyjnymi prosimy zamieścić również następujące oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.  

   

Klauzula informacyjna RODO: 

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488), a moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi Fundacji.  

Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawie dostępu do treści podanych danych, możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych ze zbiorów Administratora.  

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji procesu rekrutacji.   

Oświadczenia związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia należy kierować na adres poczty elektronicznej Fundacji: biuro@bis-krakow.pl.