Opis projektu

Więcej Pomysłów na Współpracę – opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

Cele projektu:

Celem projektu jest wspólne, oddolne wypracowanie założeń do  Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 we współpracy z krakowskimi organizacjami pozarządowymi i urzędnikami jednostek miejskich, które współpracują na różnym polu z NGO.

Więcej informacji

Spotkania konsultacyjne z NGO

W ramach realizacji projektu krakowskie organizacje pozarządowe wzięły udział w spotkaniach poświęconych opracowaniu nowego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 na których podzieliły się swoimi pomysłami, doświadczeniem, wnioskami z poprzednich lat współpracy z Miastem.

W ramach projektu odbyło się 10 spotkań konsultacyjnych dla organizacji pozarządowych z następujących tematów:

 • „ Kultura i sztuka”
 • „Pomoc społeczna i osoby z niepełnosprawnością”
 • „Seniorzy”
 • „Rewitalizacja, przestrzeń, Nowa Huta”
 • „Młodzież i edukacja”
 • „Sport, zdrowie, profilaktyka”
 • „Antydyskryminacja, mniejszości, prawa kobiet, prawa człowieka”
 • „Polityka lokalowa i korzystanie z mienia gminy”
 • „Tworzenie warunków do współpracy NGO i biznesu”
 • „NGO nie współpracujące dotąd z miastem”
 • Spotkanie „ostatniej szansy”

Podsumowanie spotkań dostępne poniżej:

bit.ly/podsumowanie_spotkań

Wydarzenie na FB

Zakończyliśmy kilkumiesięczny proces konsultacji i prac zespołu merytorycznego.
Projektem założeń do nowego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022 zajmą się teraz wydziały miejskie i Biuro MOWIS , konsultując projekt dokumentu także z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.
Trzymamy kciuki i zachęcamy do zapoznania się z efektami wykonanych w projekcie prac i wypracowanymi dokumentami:


http://bit.ly/WPW_KRK

Aktualności