Opis projektu

Święto Organizacji Pozarządowych. Krakowski Festiwal Organizacji Pozarządowych

Cel projektu:
Głównym celem Festiwalu Krakowskich Organizacji Pozarządowych jest promocja krakowskich NGOsów oraz budowanie pozytywnego wizerunku III sektora wśród mieszkańców i mieszkanek Krakowa.

Więcej informacji

Tydzień Otwarty

Poznaj III sektor

– to idea Święta Organizacji Pozarządowych – Festiwalu Krakowskich Organizacji Pozarządowych. Mieszkańcy stolicy Małopolski będą mogli wziąć udział w atrakcyjnych wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych, społecznych przygotowanych przez lokalne fundacje i stowarzyszenia w ich siedzibach. Preambułę do wydarzenia stanowi debata na temat kondycji III sektora zaplanowana na 21 listopada. 

Dlaczego warto?

Mieszkańcu, Mieszkanko Krakowa:
– zobaczysz, czym zajmują się organizacje pozarządowe w mieście,
– spędzisz czas, rozwijając zainteresowania,
– poznasz innych mieszkańców o podobnych zainteresowaniach.

Co w programie? 

W ramach Tygodnia Otwartego, w okresie od 25 listopada do 2 grudnia 2017 r. organizacje pozarządowe organizują warsztaty, spotkania, prezentacje w swoich siedzibach. Pełen program wydarzeń znaleźć można w kalendarzu poniżej.

Zapraszamy również do śledzenia nas na Facebooku – Festiwal Krakowskich Organizacji Pozarządowych 2017.

Jak się zgłosić? 

Osoby zainteresowane zgłaszają chęć uczestnictwa u organizatorów poszczególnych wydarzeń. Dane kontaktowe dostępne są w opisach wydarzeń w kalendarzu.

Udział w wydarzeniach organizowanych podczas Festiwalu jest bezpłatny. 

Geneza

Geneza

Kraków może się poszczycić prężnym i stale rozwijającym się środowiskiem pozarządowym. W mieście zarejestrowanych jest blisko 4 tysiące organizacji pozarządowych. Mimo, że oferta organizacji pozarządowych dotyczy ważnych obszarów codziennego życia Krakowian, to wiedza mieszkańców na temat organizacji oraz prowadzonych przez nie działań jest bardzo uboga. NGO mają problem z efektywnym informowaniem o swoich osiągnięciach.
Skutkuje zmniejszeniem efektywności działań NGOsów powodując trudności z docieraniem do beneficjentów oraz z pozyskiwaniem partnerów, sponsorów, darczyńców itp. Odbija się na kondycji społeczeństwa obywatelskiego.

Zauważamy potrzebę zwiększania działań na rzecz wzmacniania rozpoznawalności i poprawy
wizerunku krakowskich NGO.

O projekcie

O projekcie

Projekt „Święto Organizacji Pozarządowych. Festiwal Krakowskich Organizacji Pozarządowych” to oferta inna niż dotychczasowe tego typu przedsięwzięcia. Zakłada realizację tego wydarzenia w formie tygodniowego Festiwalu obejmującego szeroko zakrojoną akcję edukacyjną i promocyjną, imprezy w przestrzeni publicznej, oraz szereg imprez realizowanych w siedzibach NGO w ramach Tygodnia Otwartego. NGOsy będą miały możliwość szerokiej prezentacji swojej oferty i nawiązania współpracy z mieszkańcami i mieszkankami. Całość projektu została zaplanowana i będzie realizowana w sposób społecznościowy i partycypacyjny.

Projekt realizowany jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Federację Małopolska Pozarządowa oraz Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu. Jest on dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Kontakt

Kontakt

Koordynatorka projektu
Anna Łabno – Kucharska
anna.labno@bis-krakow.pl

Aktualności