Opis projektu

Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Suchej Beskidzkiej

Celem projektu było wzmocnienie roli organizacji pozarządowych i pogłębienie współpracy z Urzędem Miejskim w Suchej Beskidzkiej. Projekt trwał od stycznia do grudnia roku. Źródło finansowania EFS.

Więcej informacji

Geneza

Geneza

Projekt kierowany był do samorządu, organizacji jak i mieszkańców miasta Sucha Beskidzka. Wspólnie zainicjowano następujące działania:

  • wypracowanie kompleksowych mechanizmów konsultacyjnych, które staną się obowiązującym prawem;
  • wypracowanie realnego, dostosowanego do potrzeb organizacji pozarządowych Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zrealizowalno

Zrealizowano

  1. Szkolenia w zakresie konsultacji społecznych
  2. Doradztwo z zakresu planowania konsultacji społecznych
  3. Diagnoza problemów i potrzeb
  4. Panel ekspertów
  5. Święto Organizacji Pozarządowych
Efekty

Efekty

39 przedstawicieli działających NGO’s uczestniczyło w konsultacjach społecznych
250 mieszkańców oraz przedstawicieli NGO’s wzięło udział w Święcie Organizacji Pozarządowych
– Partycypacyjnie stworzono, skonsultowano i przyjęto Roczny Program Współpracy na 2015 rok, Regulamin dot. przeprowadzania konsultacji

Materiały

Materiały

– Raport z badań
– spot

Aktualności