Opis projektu

„Brakujące ogniwo – federalizacja małopolskich organizacji pozarządowych”

Celem projektu było powołanie małopolskiej sieci organizacji pozarządowych.

Projekt trwał od września 2014 do czerwca 2015 roku. Źródło finansowania EFS.

Więcej informacji

Geneza

W Małopolsce, a tym bardziej w Krakowie od kilku lat obserwujemy potrzebę zacieśniania współpracy wśród organizacji pozarządowych. Wybory do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego charakteryzują się niską frekwencją, nie mamy wspólnie wypracowanych stanowisk w kontaktach z Gminami, ani Województwem, najważniejsze problemy rozwiązuje się punktowo często przy okazji realizowanych przez różne organizacje projektów. Dążymy do trwałych rozwiązań, które służyć będzie rozwijaniu sektora pozarządowego w Małopolsce. Potrzeba współpracy coraz częściej jest sygnalizowana przez organizacje.

Aktualności

Powstaje federacja małopolskich organizacji

Członkowie 40 organizacji pozarządowych z różnych regionów…

Brakujące ogniwo

Zapraszamy na stronę projektu http://malopolskiengo.pl/