Dialog i współpraca

Zarząd BIS

Ewa Chromniak

Ewa Chromniak

Prezeska Zarządu Fundacji

Współzałożycielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, obecnie Prezeska Zarządu Fundacji. Trenerka i edukatorka. Współpracuje z organizacji pozarządowymi i instytucjami samorządowymi – pomaga im w rozwoju – m. in. w skutecznym planowaniu i realizacji działań, współpracy

Joanna Czarnik

Joanna Czarnik

Członkini Zarządu Fundacji

Trenerka, mentorka, ekspertka ds. NGO, specjalistka w zakresie edukacji nieformalnej młodzieży i dorosłych, menadżerka społeczna, psycholog.
Od kilkunastu lat zarządza projektami edukacyjnymi i animacyjnymi.

Dorota Kobylec

Dorota Kobylec

Członkini Zarządu Fundacji

Współzałożycielka Fundacji, obecnie członek zarządu. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej w INP UJ, certyfikowana trenerka Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, akredytowana trenerka oraz doradczyni

Lidia Korbus-Then

Lidia Korbus-Then

Członkini Zarządu Fundacji

Coach, mentorka, trenerka i menedżerka. Od 2006 roku zajmuje się wspieraniem w rozwoju. Specjalizuje się w formułowaniu celów i sposobów ich realizacji, komunikacji i pracy w zespole oraz aspektach formalnoprawnych.

Zespół BIS

Olga Glińska

Olga Glińska

Doradczyni

Z wykształcenia psycholog, absolwentka projektu „Pracować dla Europy – European Project Management”, specjalistka w tworzeniu, zarządzaniu, rozliczaniu społecznych projektów unijnych oraz z wielu innych źródeł finansowania ( FIO, ASOS, EOG, granty fundacji zagranicznych).

Małgorzata Klewska

Małgorzata Klewska

Główna księgowa Fundacji

W BISie pracuje od stycznia 2014 i zajmuje się księgowością. Księgowa od 2000 roku, posiada certyfikat Ministra Finansów. Połowę życia zawodowego spędziła w organizacjach pozarządowych, zajmując się księgowością i rozliczaniem projektów.

Marta Marzec

Marta Marzec

Badaczka

Badaczka oraz specjalistka ds. ewaluacji. Socjolog, doktorantka w Zakładzie Antropologii Społecznej UJ, prowadzi badania nad polską kulturą współpracy m.in. badania nad wpływem komunikacji emocjonalnej na współpracę w grupach i społecznościach lokalnych.

Agnieszka Matuszyńska-Dziewitek

Agnieszka Matuszyńska-Dziewitek

Animatorka

Z BISem współpracuje od 2018 r. jako animatorka współpracy z samorządem w projekcie wspierającym rozwój ekonomii społecznej. Z wykształcenia menedżerka, z III sektorem związana od ponad 10 lat.

Katarzyna Pętlak-Długosz

Katarzyna Pętlak-Długosz

Specjalistka ds. Promocji, PR

Od ponad dziesięciu lat w branży Public Relations, absolwentka Zarządzania na UEK i Public Relations na UJ. Swoje doświadczenie zdobywała między innymi w spółce Uniwersytetu Jagiellońskiego działającej w obszarze wspierania innowacji i dostarczania usług dla life science.

Ewa Ryłko

Ewa Ryłko

Animatorka

Zajmuje się badaniami opinii, ewaluacją, przygotowywaniem narzędzi, moderacją spotkań i wywiadów, analizą danych. Doradza, konsultuje, podpowiada – jak wydobyć głos z rzeczywistości i go zinterpretować.

Marianna Starzyk

Marianna Starzyk

Menadżerka

Europeistka i polonistka po wiedzy o kulturze z doświadczeniem pracy w marketingu wydawnictw i instytucji kultury. Zarządzanie ćwiczyła w firmie Osa Osobista Stylistka, organizując pracę stylistek, eventy, szkolenia i sesje zdjęciowe w całej Polsce.

Monika Wąsowicz

Monika Wąsowicz

Koordynatorka Projektów

Absolwentka Filmoznawstwa i studiów podyplomowych Zarządzanie projektami europejskimi. Ekspertka oceniająca projekty w ramach programy Erasmus+ (Edukacja Dorosłych) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Elżbieta Zadęcka-Cieślik

Elżbieta Zadęcka-Cieślik

Koordynatorka Projektów

Certyfikowany kierownik projektów według metodyki PRINCE2®, z wykształcenia socjolog i administratywista (specjalność administracja samorządowa), z organizacjami pozarządowymi związana od 15 lat (m.in. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Skały, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych).

Agnieszka Węgrzyn

Agnieszka Węgrzyn

Specjalistka ds. promocji i administratorka systemów grantowych

Z BIS-em związana od czerwca 2014 roku. Magister ekonomii. Od 2011 roku prezeska Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. Koordynatorka projektów dofinansowanych w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Katarzyna Wychowaniec

Katarzyna Wychowaniec

Animatorka

Z wykształcenia pedagożka i animatorka społeczno- kulturowa. Studiowała również historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ukończyła studia podyplomowe z muzealnictwa na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka programu "Staże w Instytucjach Kultury- Kadra Kultury" organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Aneta Żmuda

Aneta Żmuda

Księgowa

Księgowa w Biurze Edukacji i Finansów sp. z o.o. , w spółce należącej do Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na kierunku Inżynieria Środowiska oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami i pozyskiwanie środków zewnętrznych na Uniwersytecie Rolniczym. Swoją ścieżkę zawodową skierowała na rozwój w zakresie księgowości i finansów, przygotowanie zawodowe zdobyła i pogłębia w Stowarzyszeniu Księgowych, a wiedzę wykorzystuje w praktyce prowadząc księgi rachunkowe klientów Biura Edukacji i Finansów sp. z o.o., którego usługi są dedykowane organizacjom pozarządowym.

Stali współpracownicy i współpracowniczki

Tomasz Otko

Tomasz Otko

Trener i konsultant

Współzałożyciel Fundacji, członek zarządu do 2015 roku. Od 9 lat pracuje z uporem nad zmianą społeczną głownie jako edukator (trener i konsultant) oraz animator. Zajmuje się rozwijaniem współpracy pomiędzy obywatelami, organizacjami pozarządowymi i samorządem.

Rozmiar czcionki
Kontrast