Opis projektu

Kraków rozwija konsultacje społeczne

Cele projektu:
– wzmacnianie kompetencji organizatorów konsultacji społecznych
– zwiększenie udziału krakowskich organizacji w konsultacjach m.in.: Programu Współpracy

Projekt trwał od stycznia do grudnia 2014 roku. Źródło finansowania EFS.

Więcej informacji

Geneza

Geneza

W konsultacjach najważniejszego dokumentu, Rocznego Programu Współpracy z organizacjami, który reguluje współpracę z samorządem angażuje się tylko 4% krakowskich NGOs. Zaangażowanie w konsultacje i pracę nad konkretnymi rozwiązaniami wprowadzonymi do lokalnego prawa przekłada się na nasze funkcjonowanie dotyczy np. polityki lokalowej w mieście, zakresu i sposobu zlecania zadań, wsparcia inicjatyw i organizacji pozarządowych.

Ogromny potencjał w Krakowie mają organizacje pozarządowe, które odpowiadają swoimi działaniami na szereg potrzeb mieszkańców Krakowa, i w naturalny sposób realizują cele zbieżne z zadaniami samorządu. W związku z tym zależy nam na tym, by poprawić dostępność oraz przepływ informacji pomiędzy Urzędem Miasta a organizacjami pozarządowymi. Chcemy, poprzez dobre komunikacyjne przygotowanie Miasta Krakowa dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców i organizacji pozarządowych. Konsultacje to wyzwanie. Żeby były efektywne wymagają uważnego słuchania siebie nawzajem. Ten wspólny dialog to jeden z kroków w dążeniu do efektywnej współpracy.

Zrealizowalno

Zrealizowano

  1. Akademię Konsultacji
  2. Konsultacje specjalistyczne
  3. Konsultacje Wieloletniego i Rocznego Programu Współpracy
  4. Edukację przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego
  5. Zainicjowano pracę nad utworzeniem trzech Komisji Dialogu Obywatelskiego
  6. Konferencja „Komisje dialogu obywatelskiego…”
  7. Spot o konsultacjach społecznych
Efekty

Efekty

Kluczowe rezultaty:

57 przedstawicieli NGOs pozytywnie oceniło przebieg konsultacji społecznych
441 osób wyraziło swój głos dotyczący oceny współpracy samorządu z organizacjami
37 osób podniosło swoje kompetencje w zakresie konsultacji społecznych
26 przedstawicieli NGO zaangażowano w tworzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego
9 uczestników KRDPP podniosło wiedzę w zakresie współpracy z samorządem
– partycypacyjnie opracowano Roczny i Wieloletni Program Współpracy z organizacjami w Krakowie.

Materiały

Materiały

Zamiast 1000 słów 90 sekund filmu o tym, dlaczego warto konsultować. Zapraszamy do oglądania, lubienia, propagowania i wykorzystywania w swoich działaniach!

– Spot promujący udział w konsultacjach społecznych link
– Raport z ewaluacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi

Partnerzy

Partnerzy

Projekt realizowany był wspólnie z Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Aktualności