Opis projektu

Konsultacje społeczne – Twój głos w dyskusji (gmina Klucze)

Celem projektu było:
– wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w rozwoju Gminy Klucze
– prowadzenie procesu konsultacji społecznych i wypracowywanie dwóch dokumentów Wieloletniego i Rocznego Programu Współpracy.

Projekt trwał od stycznia do grudnia 2014 roku. Źródło finansowania EFS.

Więcej informacji

Geneza

Geneza

Nasza fundacja od wielu lat współpracuje z Gminą Klucze m.in. poprzez uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych dot. Rocznych Programów Współpracy jak i realizacji ofert edukacyjnych dla organizacji pozarządowych. W ramach projektu chcieliśmy kontynuować dotychczasową współpracę przy wyzwaniu jakim jest organizowanie konsultacji w samorządzie. Główne potrzeby:
– zaplanowania i przeprowadzenia procesu konsultacji
– wykonania rzetelnej diagnozy potrzeb
– partycypacyjnego opracowania Rocznego i Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami

W latach poprzednich organizacje zgłaszały zaledwie kilka uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy. W gminie Klucze brakowało dokumentu, który pozwoliłby nakreślić długofalowe ramy współpracy.

Zrealizowalno

Zrealizowano

  1. Szkolenia w zakresie konsultacji społecznych
  2. Doradztwo z zakresu planowania konsultacji społecznych
  3. Badanie problemów i potrzeb
  4. Panel ekspertów ds. konsultacji Rocznego i Wieloletniego Programu Współpracy
  5. Święto Organizacji Pozarządowych
Efekty

Efekty

47 przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych zaangażowanych w konsultacje
150 osób wzięło udział w Święcie Organizacji Pozarządowych
– partycypacyjnie opracowano dwa dokumenty, które poddane zostały konsultacjom społecznym
wprowadzono zmiany w uchwale o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi

Materiały

Materiały

– Raport z badań
– spot