Dorota Kobylec

Dorota Kobylec

Członkini Zarządu Fundacji

Współzałożycielka Fundacji, obecnie członek zarządu. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej w INP UJ, certyfikowana trenerka Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, akredytowana trenerka oraz doradczyni kluczowa Regionalnego Ośrodka EFS w Krakowie w latach 2005-2008, trenerka modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Koordynatorka projektów z obszaru edukacji i rozwoju lokalnego finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich. Współautorka publikacji „Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre praktyki społecznego konstruowania partnerstw lokalnych”. Działa na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych oraz wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych. Współpracuje z kilkoma miejscowościami tematycznymi w Małopolsce. Koordynowała pracami nad partycypacyjnym wypracowaniem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Gminy Miejskiej Kraków. Współpracowała przy wdrażaniu inicjatywy lokalnej z kilkoma małopolskimi samorządami. Prowadzi szkolenia z zakresu: źródła finansowania działań organizacji, praca metodą projektu, rozwój lokalnej społeczności, współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, miejscowość tematyczna jako metoda aktywizacji i rozwoju lokalnej społeczności.

Po pracy…

lubi włóczyć się po górach, przede wszystkim Beskidach, zwłaszcza w towarzystwie rodziny i psa. Jej stałym hobby jest też czytanie książek związanych z najnowszą historią. Powstanie Warszawskie, Żołnierze Wyklęci to tematy, które ją ostatnio najbardziej pasjonują. Ceni także klasyczną literaturę piękną i chętnie sięga po książki z kanonu lektur obowiązkowych.

BIS to dla mnie …

„miejsce, w którym może łączyć przyjemne z pożytecznym – pracując zawodowo wyżywa się społecznikowsko aktywizując lokalne społeczności i animując współpracę partnerską organizacji pozarządowych z samorządami. Bliska jest jej pozytywistyczna postawa „pracy u podstaw”.

Pracuje w projektach

„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie”

„Miejscowości Tematyczne w Małopolsce dla seniorów”

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”