slider-maly-tlo1

Dialog i współpraca

Zarząd BIS

Ewa Chromniak

Ewa Chromniak

Prezeska Zarządu Fundacji

Współzałożycielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, obecnie Prezeska Zarządu Fundacji. Trenerka i edukatorka. Współpracuje z organizacji pozarządowymi i instytucjami samorządowymi – pomaga im w rozwoju – m. in. w skutecznym planowaniu i realizacji działań, współpracy

Dorota Kobylec

Dorota Kobylec

Członkini Zarządu Fundacji

Współzałożycielka Fundacji, obecnie członek zarządu. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej w INP UJ, certyfikowana trenerka Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, akredytowana trenerka oraz doradczyni

Anna Pasieka

Anna Pasieka

Członkini Zarządu Fundacji

Współzałożycielka Fundacji, członkini zarządu. Jako animatorka pracuje z grupami nieformalnymi, liderami organizacji pozarządowych, samorządami, radnymi tworząc sytuacje sprzyjające współpracy. Towarzyszyła grupom mieszkańców w tworzeniu ofert miejscowości tematycznych w Małopolsce

Elżbieta Kosieniak

Elżbieta Kosieniak

Członkini Zarządu Fundacji

Współzałożycielka Fundacji, członek zarządu, dyrektor biura BIS. Z pozostałymi osobami z zarządu chce panować nad całością, rozniecać ogień pomysłów, gasić pożary emocji oraz prowadzić księgę skarg i zażaleń. Zaczęła pracę w projektach finansowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Joanna Czarnik

Joanna Czarnik

Członkini Zarządu Fundacji

W BISie zarządza projektami. Zajmuje się planowaniem programów szkoleniowych oraz organizacyjną i formalną stroną projektów unijnych. Zależy jej na tym, aby podejmowane działania cechowały się jak najwyższą jakością i przynosiły ich odbiorcom realną zmianę.

Zespół BIS

Agnieszka Kałużna

Agnieszka Kałużna

Specjalistka ds. rozwoju i edukacji

W BISie pracuje od sierpnia 2013. Koordynowała projekt „Wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w gminie Dobczyce”. Obecnie pracuje w Centrum Obywatelskim w Krakowie. Od początku pracy zawodowej jest związana z branżą szkoleniowo-edukacyjną oraz zarządzaniem projektami.

Anna Łabno-Kucharska

Anna Łabno-Kucharska

Koordynatorka Inkubatora NGO

W BIS-ie od lipca 2014 roku. Kierownik projektów, doradca zawodowy i trener. Obecnie pracuje w Centrum Obywatelskim w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej i kryzysów psychologicznych w Instytucie Psychologii Stosowanej

Małgorzata Klewska

Małgorzata Klewska

Główna księgowa Fundacji

W BISie pracuje od stycznia 2014 i zajmuje się księgowością. Księgowa od 2000 roku, posiada certyfikat Ministra Finansów. Połowę życia zawodowego spędziła w organizacjach pozarządowych, zajmując się księgowością i rozliczaniem projektów.

Małgorzata Głuszak

Małgorzata Głuszak

Ewaluatorka

W BISie pracuje od 2009 roku. Początkowo koordynowała 2 małe projekty, obecnie najczęściej zajmuje się prowadzeniem badań diagnozujących różne problemy oraz badań ewaluacyjnych, pisze także projekty, prowadzi warsztaty, animuje proces tworzenia i konsultowania

Anna Sobczyk – Turek

Anna Sobczyk – Turek

Ewaluatorka

Z BIS-em związana od 2010 roku. Zaczynała jako wolontariuszka w projekcie „Samorządowa Akademia Współpracy”, później pracowała m.in. w projektach „Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej”, „Sieć MOWES – Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Agnieszka Węgrzyn

Agnieszka Węgrzyn

Koordynatorka FIO Małopolska Lokalnie

Z BIS-em związana od czerwca 2014 roku. Magister ekonomii. Od 2011 roku prezeska Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. Koordynatorka projektów dofinansowanych w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Stali współpracownicy i współpracowniczki

Tomasz Otko

Tomasz Otko

Trener i konsultant

Współzałożyciel Fundacji, członek zarządu do 2015 roku. Od 9 lat pracuje z uporem nad zmianą społeczną głownie jako edukator (trener i konsultant) oraz animator. Zajmuje się rozwijaniem współpracy pomiędzy obywatelami, organizacjami pozarządowymi i samorządem.

Joanna Latko

Joanna Latko

Trenerka

W BISie w 2014 r. koordynowała projekty „Doskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w Mieście Sucha Beskidzka” i „Konsultacje społeczne –Twój głos w dyskusji”. Psycholog, doradca zawodowy i koordynator projektów. Pracowała w gimnazjum, w Urzędzie Pracy,

Aleksandra Latocha

Aleksandra Latocha

Trenerka

Z BIS-em związana od 2011 roku, jako sąsiadka i wolny strzelec – współpracownik, a od 2014 roku jako koordynatorka projektów oraz specjalista ds. edukacji. Od 10 lat pracuje jako trenerka kompetencji społecznych oraz koordynatorka programów aktywizacyjnych