Dialog i współpraca

Zarząd BIS

Ewa Chromniak

Ewa Chromniak

Prezeska Zarządu Fundacji

Współzałożycielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, obecnie Prezeska Zarządu Fundacji. Trenerka i edukatorka. Współpracuje z organizacji pozarządowymi i instytucjami samorządowymi – pomaga im w rozwoju – m. in. w skutecznym planowaniu i realizacji działań, współpracy

Joanna Czarnik

Joanna Czarnik

Członkini Zarządu Fundacji

Trenerka, mentorka, ekspertka ds. NGO, specjalistka w zakresie edukacji nieformalnej młodzieży i dorosłych, menadżerka społeczna, psycholog.
Od kilkunastu lat zarządza projektami edukacyjnymi i animacyjnymi.

Dorota Kobylec

Dorota Kobylec

Członkini Zarządu Fundacji

Współzałożycielka Fundacji, obecnie członek zarządu. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej w INP UJ, certyfikowana trenerka Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, akredytowana trenerka oraz doradczyni

Lidia Korbus-Then

Lidia Korbus-Then

Członkini Zarządu Fundacji

Z wykształcenia menedżerka w administracji publicznej. Doświadczona Trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Członkini zarządu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Federacji Małopolska Pozarządowa.

Anna Pasieka

Anna Pasieka

Członkini Zarządu Fundacji

Współzałożycielka Fundacji, członkini zarządu. Jako animatorka pracuje z grupami nieformalnymi, liderami organizacji pozarządowych, samorządami, radnymi tworząc sytuacje sprzyjające współpracy. Towarzyszyła grupom mieszkańców w tworzeniu ofert miejscowości tematycznych w Małopolsce

Zespół BIS

Olga Glińska

Olga Glińska

Doradczyni

Z wykształcenia psycholog, absolwentka projektu „Pracować dla Europy – European Project Management”, specjalistka w tworzeniu, zarządzaniu, rozliczaniu społecznych projektów unijnych oraz z wielu innych źródeł finansowania ( FIO, ASOS, EOG, granty fundacji zagranicznych).

Teresa Jankowska

Teresa Jankowska

Z wykształcenia architektka wnętrz, z wyboru animatorka, trenerka, superwizorka, edukatorka, samorządowiec. Zaangażowana w działania związane z animacją społeczno-kulturową, rewitalizacją i ekonomią społeczną. Zarządzała instytucją kultury i jednostką samorządową. Pracowała w licznych projektach i programach m.in. Program Rozwoju Bibliotek, Rewitalizacja Społeczna, Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, Decydujmy Razem.

Małgorzata Klewska

Małgorzata Klewska

Główna księgowa Fundacji

W BISie pracuje od stycznia 2014 i zajmuje się księgowością. Księgowa od 2000 roku, posiada certyfikat Ministra Finansów. Połowę życia zawodowego spędziła w organizacjach pozarządowych, zajmując się księgowością i rozliczaniem projektów.

Marta Marzec

Marta Marzec

Badaczka

Badaczka oraz specjalistka ds. ewaluacji. Socjolog, doktorantka w Zakładzie Antropologii Społecznej UJ, prowadzi badania nad polską kulturą współpracy m.in. badania nad wpływem komunikacji emocjonalnej na współpracę w grupach i społecznościach lokalnych.

Agnieszka Matuszyńska-Dziewitek

Agnieszka Matuszyńska-Dziewitek

Z BISem współpracuje od lutego 2018 r. jako animatorka współpracy z samorządem w projekcie wspierającym rozwój ekonomii społecznej. Z wykształcenia menedżerka, z III sektorem związana od ponad 10 lat.

Katarzyna Pętlak-Długosz

Katarzyna Pętlak-Długosz

Specjalistka ds. Promocji, PR

Od ponad dziesięciu lat w branży Public Relations, absolwentka Zarządzania na UEK i Public Relations na UJ. Swoje doświadczenie zdobywała między innymi w spółce Uniwersytetu Jagiellońskiego działającej w obszarze wspierania innowacji i dostarczania usług dla life science.

Ewa Ryłko

Ewa Ryłko

Badaczka

Zajmuje się badaniami opinii, ewaluacją, przygotowywaniem narzędzi, moderacją spotkań i wywiadów, analizą danych. Doradza, konsultuje, podpowiada – jak wydobyć głos z rzeczywistości i go zinterpretować.

Marianna Starzyk

Marianna Starzyk

Europeistka i polonistka po wiedzy o kulturze z doświadczeniem pracy w marketingu wydawnictw i instytucji kultury. Zarządzanie ćwiczyła w firmie Osa Osobista Stylistka, organizując pracę stylistek, eventy, szkolenia i sesje zdjęciowe w całej Polsce.

Monika Wąsowicz

Monika Wąsowicz

Absolwentka Filmoznawstwa i studiów podyplomowych Zarządzanie projektami europejskimi. Ekspertka oceniająca projekty w ramach programy Erasmus+ (Edukacja Dorosłych) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Elżbieta Zadęcka-Cieślik

Elżbieta Zadęcka-Cieślik

Certyfikowany kierownik projektów według metodyki PRINCE2®, z wykształcenia socjolog i administratywista (specjalność administracja samorządowa), z organizacjami pozarządowymi związana od 15 lat (m.in. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Skały, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych).

Agnieszka Węgrzyn

Agnieszka Węgrzyn

Koordynatorka FIO Małopolska Lokalnie

Z BIS-em związana od czerwca 2014 roku. Magister ekonomii. Od 2011 roku prezeska Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. Koordynatorka projektów dofinansowanych w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Katarzyna Wychowaniec

Katarzyna Wychowaniec

Z wykształcenia pedagożka i animatorka społeczno- kulturowa. Studiowała również historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ukończyła studia podyplomowe z muzealnictwa na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka programu "Staże w Instytucjach Kultury- Kadra Kultury" organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Aneta Żmuda

Aneta Żmuda

Księgowa w Biurze Edukacji i Finansów sp. z o.o. , w spółce należącej do Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na kierunku Inżynieria Środowiska oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami i pozyskiwanie środków zewnętrznych na Uniwersytecie Rolniczym. Swoją ścieżkę zawodową skierowała na rozwój w zakresie księgowości i finansów, przygotowanie zawodowe zdobyła i pogłębia w Stowarzyszeniu Księgowych, a wiedzę wykorzystuje w praktyce prowadząc księgi rachunkowe klientów Biura Edukacji i Finansów sp. z o.o., którego usługi są dedykowane organizacjom pozarządowym.

Stali współpracownicy i współpracowniczki

Tomasz Otko

Tomasz Otko

Trener i konsultant

Współzałożyciel Fundacji, członek zarządu do 2015 roku. Od 9 lat pracuje z uporem nad zmianą społeczną głownie jako edukator (trener i konsultant) oraz animator. Zajmuje się rozwijaniem współpracy pomiędzy obywatelami, organizacjami pozarządowymi i samorządem.