Opis projektu

FIO Małopolska Lokalnie

jest Programem wspierającym mieszkańców województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności.

Więcej informacji

Mamy FIO-ła na Małopolskę!

Poprzez realizację Programu FIO Małopolska Lokalnie wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz „niezwykłych spraw” dla swoich społeczności.

Nasz Program kierujemy do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych jak i grup samopomocowych działających w na terenie całego województwa małopolskiego.

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim przekazanie organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i samopomocowym poprzez Lokalnych Operatorów FIO Małopolska Lokalnie  grantów na realizację projektów społecznych, grantów na rozwój organizacji w wysokości do 5.000 zł oraz wsparcie edukacyjne w zakresie pisania i realizacji projektów.

Operatorami Programu są Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze.

Działania naszej Fundacji w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie obejmują teren Krakowa, Nowego Sącza, powiatów: krakowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, wielickiego, tatrzańskiego, wadowickiego, suskiego, nowotarskiego, limanowskiego, nowosądeckiego. W roku 2020 planujemy przekazać w naszym subregionie min. 38 mikrodotacji na łączną kwotę 192.000 zł.

Więcej informacji na temat naszej oferty, zasad przyznawania mikrodotacji jak i realizowanych działaniach znajdą Państwo na stronie www.malopolskalokalnie.pl

Realizacja Programu przypada na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Miasto Kraków oraz Powiat Oświęcimski.

Aktualności