Opis projektu

Sąsiedzkie Podgórze

Cel projektu:

Głównym celem projektu było rozpoznanie potencjału społecznego i integracja mieszkańców zamieszkujących najbliższą okolicę Fundacji BIS czyli obszar Starego Podgórza określony w Miejskim Programie rewitalizacji jako obszar zdegradowany pod względem społecznym, funkcjonalnym i technicznym.

Więcej informacji

O projekcie

Sąsiedzkie Podgórze to projekt promujący ideę sąsiedzkiej współpracy i wspólnych działań na rzecz dzielnicy i społeczności lokalnej w Starym Podgórzu. W ramach projektu zorganizowaliśmy piknik sąsiedzki oraz przeprowadzaliśmy sondę sąsiedzką, aby sprawdzić co mieszkańcy Podgórza myślą o swojej dzielnicy, jak im się tu mieszka, co im się podoba a co nie, jakie widzą problemy i co chcieliby zrobić, żeby mieszkało się lepiej. Piknik był także okazją do tego by mieszkańcy mogli się spotkać, lepiej poznać i porozmawiać o swojej dzielnicy.

Projekt został zrealizowany przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych dzięki wsparciu Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa.

Aktualności