Hr w NGO Krok po Kroku Rekrutacja do projektu
Grafika z logo Fundacji BIS i tekstem Rekomendacje dla samorządów
Grafika z logotypem Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i tekstem: Praca dyrektor, dyrektorka finansowo-administracyjna i doradca, doradczyni dla organizacji pozarządowych
Grafika z logotypem Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i tekstem: Praca animator, animatorka miejsc aktywności mieszkańców
Grafika z logotypem Biura Edukacji i Finansów i tekstem: Praca księgowy, księgowa
Grafika z logotypem Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i tekstem: Praca koordynator, koordynatorka projektów
Grafika z logotypem Biura Edukacji i Finansów i tekstem: Praca młodsza księgowa, młodszy księgowy
Grafika z logotypem Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i tekstem: Dołącz do bazy współpracowników Fundacji BIS
Grafika z logiem projektu HR w NGO i tekstem Spotkanie networkingowo - konsultacyjne
Grafika z logotypem Biura Edukacji i Finansów i tekstem: Praca księgowy, księgowa
Grafika z logotypem Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i tekstem: Praca kadrowa, kadrowy