Opis projektu

Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu

Celem projektu było powołanie sieci organizacji, które prowadzą bądź zamierzają prowadzić centra wolontariatu w Małopolsce. Projekt trwał od października 2014 do czerwca 2015 roku. Źródło finansowania EFS.

Więcej informacji

Geneza

„Wolontariat ma sens” to coś więcej niż hasło. Wolontariusze to siła napędowa i niezrównana pomoc w realizacji działań organizacji pozarządowych. Warto o dbać o osoby, które chcą się podzielić swoim czasem i umożliwiać im rozwój w naszych organizacjach. Zapał i entuzjazm wolontariuszy można w sensowny sposób łączyć z potrzebami naszych organizacji gdzie przydadzą się każde ręce do pracy. Dlatego warto tworzyć centra wolontariatu, które jednocześnie pomogą lokalnym organizacjom w pozyskaniu wolontariuszy i wskażą nam o co należy zadbać umawiając się na współpracę. Sieć powstała po to, żeby dzielić się swoim know-how i opracować wspólne standardy.

Aktualności

Szansa na nowe Centra Wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli…