Opis projektu

Miejsca Aktywnych Mieszkańców

Celem projektu jest zaadaptowanie do warunków polskich modelu nowatorskiej usługi społecznej (centrum społecznościowego) świadczonej na zlecenie samorządów przez podmioty ekonomii społecznej (PES), na rzecz społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych, z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez wdrożenie modelu w dwóch samorządach Nowego Sącza i Chrzanowa, w oparciu o współpracę ponadnarodową, w okresie od lipca 2018r. do czerwca 2021r.

Więcej informacji

Oferta

Oferta

LUBISZ ANGAŻOWAĆ SIĘ W INICJATYWY SPOŁECZNE?

STWÓRZ Z NAMI „MIEJSCE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW”

czyli ogólnodostępne centrum społecznościowe przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą działać lokalnie i potrzebują do tego przestrzeni.

Korzyści dla NGO:

  • przestrzeń: miejsce do pracy jak i przestrzeń do działania
  • uczestnictwo w cyklu szkoleń
  • wsparcie mentoringowo-coachingowe
  • wspótworzenie nowatorskiego modelu centrów społecznościowych
  • wypracowany plan działania po zakończeniu projektu
  • doradztwo merytoryczne w trakcie tworzenia „Miejsca Aktywności Mieszkańców”
  • wsparcie międzynarodowego partnera projektu

UWAGA: 25.02.2019 zapraszamy na spotkanie inauguracyjne w Chrzanowie.

Miejsce i godzina spotkania zostanie podane wkrótce.

Projekt „Miejsce Aktywnych Mieszkańców” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla kogo

Dla kogo

Oferta kierowana jest do:

  • organizacji pozarządowych,
  • grup nieformalnych
  • oraz mieszkańców

z Chrzanowa i Nowego Sącza.

KOORDYNATORKI

CHRZANÓW, Agnieszka Dziewitek, agnieszka.dziewitek@bis-krakow.pl

NOWY SĄCZ, Marta Ożlańska, marta.ozlanska@bis-krakow.pl

Partnerzy

Partnerzy

Unknown

Gmina Chrzanów – www.chrzanow.pl
Urząd Miejski w Chrzanowie
Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanów
tel. (32) 758 51 44
e-mail: promocja@chrzanow.pl

herb NS

Miasto Nowy Sącz – www.nowysacz.pl

ul.Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
tel: 18-443-53-08
e-mail: urzad@nowysacz.pl

cache_1600x1600_CKO_logo

Centrum Komunitnho Organizovania – www: www.cko.sk

Namastie Mladeze 587/ 17
960 01 Zvolen
tel. 421910324396
e-mail: maros@cko.s
Kontakt

Kontakt

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

ul. Krasickiego 18, I piętro, 30-503 Kraków

tel. +12 412 15 24
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

KOORDYNATORKI

CHRZANÓW, Agnieszka Dziewitek, agnieszka.dziewitek@bis-krakow.pl

NOWY SĄCZ, Marta Ożlańska, marta.ozlanska@bis-krakow.pl

Aktualności

Wizyta studyjna – 14-18.01.2019 r.

Wizytą studyjną u naszego słowackiego partnera oficjalnie wystartowaliśmy z  projektem “Miejsc Aktywności Mieszkańców”.

Z naszym wsparciem w miastach partnerskich, Chrzanowie i Nowym Sączu, powstaną centra społecznościowe, przeznaczone dla wszystkich tych, którzy chcą działać lokalnie i potrzebują do tego przestrzeni.

Poznaliśmy doświadczenia centrów społecznościowych w Bańskiej Bystrzycy i Zwoleniu (Komunitné centrum Sásová, Občianske centrum „OKO” Zvolen-Západ, Komunitné centrum Fončorda).
O szczegółach projektu będziemy pisać już wkrótce!