Szkolenie: Jak pozyskiwać fundusze na wkład własny? Czym jest montaż finansowy i jak go stosować?

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy dotyczącej pozyskiwania środków na wkłady własne do projektów, różnych typów wkładów własnych i sposobów ich dokumentowania oraz łączenia różnych źródeł finansowania.

 • W programie szkolenia

  • Rodzaje wkładów własnych – osobowy, rzeczowy, finansowy
  • Wkłady własne, a nowe wzory ofert konkursowych i sprawozdań
  • Montaż finansowy – jak poprawnie zaplanować i rozliczyć
  • Niepubliczne źródła finansowania – jak poprawnie zbierać środki na wkład własny wykorzystując np. zbiórkę publiczną, loterię fantową, darowizny, sponsoring?
  • Praca na wzorach budżetów i rozliczeń
 • Uczestnicy dowiedzą się:

          Dowiesz się skąd pozyskać wkład własny do realizowanych przez Twoją organizację projektów

  • Uporządkujesz swoją wiedzę na temat różnych typów wkładów własnych i sposobów ich dokumentowania
  • Poznasz formalne możliwości łączenia różnych źródeł finansowania
  • Dowiesz się jak prawidłowo skorzystać z innych niż grantowe źródeł finansowania
  • Otrzymasz wzory narzędzi w Excelu do zarządzania budżetem projektu, które pomogą Ci zapanować nad różnorodnymi źródłami finansowania i wydatkowaniem środków w nich pochodzących
 • Dla kogo?

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli grup uczestniczących w projekcie MOWES KOM:

  * przedstawicieli grup nieformalnych, grup w procesie formalizacji oraz grup, które założyły organizację przy wsparciu Fundacji BIS w ramach projektu MOWES KOM

 • Organizacja zajęć

  * Termin: 8.06.2019 r. w godzinach od 9.00-13.00

  * Zajęcia odbędą się: ZLSP ul. Malborska 65, Kraków

  * Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe

  * Udział w szkoleniu jest bezpłatny

 • Trenerka

  Joanna Czarnik – Członkini Zarządu Fundacji BIS, psycholog, trener, menadżerka społeczna. Koordynatorka projektów, kierownik zespołów trenerskich, członkini zarządów organizacji pozarządowych. Specjalistka z zakresu edukacji pozaformalnej zarówno dorosłych jak i młodzieży, współautorka i realizatorka wielu kompleksowych programów edukacyjnych. Posiada 15 letnie doświadczenie trenerskie. Wspiera organizacje pozarządowe prowadząc szkolenia i konsultacje dotyczące różnorodnych elementów zarządzania organizacją, w szczególności w obszarze finansów i HR. Posiada doświadczenie w animacji tworzenia organizacji pozarządowych oraz współpracy wewnątrz i międzysektorowej. Swoje kompetencje opiera na ponad 10 letnim doświadczeniu w zarządzaniu zespołami, projektami oraz organizacjami pozarządowymi. Od początku swojej drogi zawodowej związana z sektorem NGO.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitarny, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.