W lutym i marcu spotykaliśmy się kilkakrotnie w sprawie projektu Miejsce Aktywności Mieszkańców – wspólnie z Burmistrzem, z przedstawicielkami partnera projektu ze Słowacji, z częścią organizacji spotkaliśmy się też indywidualnie. Kolejny krok to deklaracja odnośnie roli w jakiej NGO/instytucje widzą się w ramach MAM-u.

Prosimy o uzupełnienie deklaracji zamieszczonej pod poniższym linkiem LINK DO DEKLARACJI do dnia 8 kwietnia 2019 r (poniedziałek).

Dla przypomnienia, przedstawiamy najważniejsze zadania związane z poszczególnymi rolami:

Animator społeczności

– udział w procesie edukacyjnym (w tym w wizycie studyjnej na Słowacji w dniach 23-25.05)

– mapowanie lokalnych zasobów

– udział w pracach zespołu roboczego

– nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z przedstawicielami NGO, grup, instytucji, mieszkańcami

– prowadzenie MAMu przez NGO, które reprezentuje animator (pod warunkiem wygrania w otwartym konkursie ofert), po zakończeniu realizacji projektu przez Fundację BIS

Powyższe zadania obejmują okres na etapie I-szym, tj wypracowywania koncepcji MAMu (do końca sierpnia 2019r).

Szacowana ilość czasu potrzebna do zaangażowania w tej roli to kilka –kilkanaście godzin miesięcznie. Część z tych godzin będzie realizowana na zasadzie pracy społecznej, część finansowana z projektu. Wkrótce ogłosimy oficjalny nabór na animatorów społecznościowych, czekamy jeszcze na domknięcie ustaleń związanych z terminami programu edukacyjnego.

Członek zespołu roboczego:

– udział w 3-4 spotkaniach zespołu roboczego, które odbędą się w okresie kwiecień-czerwiec 2019.

– wypracowanie na jakie lokalne potrzeby ma MAM odpowiadać

– wyłonienie grup priorytetowych odbiorców

– podejmowanie decyzji dot. koncepcji MAMu – np. nazwa, logo, wartości, misja

– ustalenie wewnętrznych zasad działania MAM-u

– wsparcie prac nad zagospodarowaniem przestrzeni MAM-u

– promowanie idei MAMu

Członkowie zespołu roboczego pracują na zasadzie pracy społecznej. Pierwsze spotkanie zespołu roboczego zostało zaplanowane na 11 kwietnia w godz. 17.00-19.00 w Klubie Stara Kotłownia w MOKSiR. Tych z Państwa, którzy zadeklarują chęć udziału w projekcie w roli animatora lub członka zespołu roboczego,  prosimy o zapisanie tej daty w kalendarzach. Więcej informacji na temat spotkania prześlemy 9 kwietnia, po zebraniu deklaracji.

Sympatyk:

– otrzymywanie bieżących informacji o tym co się dzieje wokół MAMu oraz zaproszenia na spotkania otwarte

– promowanie idei MAMu

 

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu:

Klaudia Głogowska

mam@chrzanow.pl

 

lub mentorką:

Agnieszka Dziewitek

Tel: 124121524; mail: agnieszka.dziewitek@bis-krakow.pl