Lidia Korbus-Then

Doradczyni, animatorka, trenerka

Trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Absolwentka studiów w zakresie zarządzania, marketingu oraz administracji publicznej. Od 2006r. zaangażowana w różnego rodzaju projekty społeczne – początkowo w administracji rządowej, od 2010r. związana z trzecim sektorem i ekonomią społeczną. Od 2012r. pracuje w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Specjalizuje się w pracy animacyjnej z grupami nieformalnymi, liderami i liderkami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Pomaga rozwiązywać problemy z rejestracją i aspektami formalnymi, a także związane z pracą w zespole i  bieżącym funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych. Członkini komisji rewizyjnej własnego stowarzyszenia. Współautorka lokalnej strategii działania dla LGD i licznych projektów społecznych.

Po pracy…

Zakochana w dwójce dzieci i jednym mężu. Przepis na szczęście i równowagę duchową – regularne spotkania z cudownymi przyjaciółkami i tortem bezowym.

BIS to dla mnie …

Miejsce, w którym czuję się potrzebna i doceniona, mam poczucie sensu, dużą swobodę działania oraz wsparcie w rozwoju i realizacji własnych pomysłów.

Pracuje w projekcie

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej