Lidia Korbus-Then

Członkini Zarządu Fundacji

Z wykształcenia menedżerka w administracji publicznej. Doświadczona Trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Członkini zarządu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Federacji Małopolska Pozarządowa. Od 2006r. zaangażowana w różnego rodzaju projekty społeczne – początkowo w administracji rządowej, od 2010r. związana z trzecim sektorem i ekonomią społeczną.  Szkoli, doradza i pracuje animacyjnie z grupami nieformalnymi, liderami i liderkami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Specjalizuje się m.in. w rozwiązywaniu problemów z rejestracją i aspektami formalnymi, a także związanych z pracą w zespole i finansowaniem działalności organizacji pozarządowych oraz w pracy metodą projektu. Współautorka licznych projektów społecznych.

Po pracy…

Zakochana w swoim mężu i dzieciach. Przepis na szczęście i równowagę duchową – regularne spotkania z cudownymi przyjaciółkami i tortem bezowym.

BIS to dla mnie …

Miejsce, w którym czuję się potrzebna i doceniona, mam poczucie sensu, dużą swobodę działania oraz wsparcie w rozwoju i realizacji własnych pomysłów.

Pracuje w projekcie

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej