Opis projektu

Wsparcie edukacyjne lubelskich NGO

Cel

Wzmocnienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie księgowości i finansów, pracy metodą projektu z elementami zarządzania zespołem do grudnia 2016 roku.

Więcej informacji

O projekcie

Odbiorcami realizowanego zadania byli przedstawiciele (członkowie, działacze, pracownicy i wolontariusze) organizacji pozarządowych z Lublina. W szczególności działania były skierowane do nowo powstałych organizacji pozarządowych, które potrzebują wsparcia w szczególności na początku realizacji swoich działań. Przedsięwzięcie przyczyniło się do profesjonalizacji przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Lublina. Bardziej profesjonalne organizacje będą skuteczniej realizować swoje cele statutowe i efektywniej realizować zadania publiczne zlecane przez samorząd.

Jak skutecznie planować oraz chronić przestrzeń dzielnicy?

26 maja planujemy III już międzydzielnicowe forum dla radnych,…

Pierwszy taki Program dla Radnych

Zapraszamy Radnych z Krakowskich Dzielnic do udziału w Programie…

II Forum dla Radnych za nami

Za nami kolejne Forum dla radnych, które odbyło się 9 marca…

Międzydzielnicowe Forum tuż tuż

9 marca br. zapraszamy Radnych na Drugie Międzydzielnicowe Forum,…

Po I Forum dla radnych

15 grudnia br. podczas I międzydzielnicowego forum dyskutowano…

Jak blisko dzielnicom do mieszkańców?

Zapraszamy Członków Rad Dzielnic nowej kadencji na I Międzydzielnicowe…