Opis projektu

Wolontariat pracowniczy w NGO

Cele projektu:

Celem projektu jest promocja modelu wymiany kompetencji między sektorem pozarządowym i biznesem opartego o wolontariat pracowniczy.

Projekt realizowany jest w okresie: sierpień – grudzień 2019 r.

Biznes

Więcej informacji

O projekcie

Idea projektu

Wolontariat pracowniczy w NGO – to idea, w realizację której jako Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych włączamy się już od kilku lat. W tym roku, już po raz trzeci zachęcamy małopolskie firmy aby wspólnie zrealizować przedsięwzięcie, które pozwoli rozwijać się ich pracownikom oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych. Jesteśmy przekonani, że również specjaliści pracujący w Państwa firmie posiadają niezwykle ciekawe kompetencje, które mogłyby wzbogacić działania lokalnych NGO. Szukamy osób, które nie tylko czują się dobrze w swojej dziedzinie ale również chcą spróbować się w nowej roli – osoby uczącej innych. Wolontariusze w ramach naszego projektu mogą w przyjaznych warunkach dowiedzieć się na czym polega praca szkoleniowca oraz spróbować swoich sił w uczeniu innych.

A tak na marginesie – czym jest wolontariat pracowniczy?

To sposób, w który biznes i instytucje mogą wspierać lokalne organizacje pozarządowe w realizacji ich misji społecznej. Przybiera on różne formy – najczęściej firmy angażują swoich pracowników aby w czasie swojej pracy pomagały organizacjom dzieląc się swoimi kompetencjami lub włączając się w różne akcje realizowane przez NGO. W ten sposób nawiązuje się współpraca trzech stron: firmy, wolontariusza – pracownika i organizacji pozarządowej.

Kto może wziąć udział w projekcie jako specjalista?

Do naszego przedsięwzięcia dołącza w pierwszej kolejności pracodawca oddelegowując swoich pracowników – wolontariuszy.

Do podjęcia się roli wolontariusza zapraszamy osoby, które:

 • szukają dla siebie nowych możliwości rozwoju zawodowego i są otwarte na wyzwania
 • chcą dowiedzieć się jak wygląda prowadzenie szkoleń i zdobyć pierwsze doświadczenia trenerskie lub doskonalić swoje kompetencje trenerskie np. wzbogacając portfolio o nowe tematy szkoleniowe czy grupy odbiorców
 • są chętne do dzielenia się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami
 • chcą razem ze swoją instytucja wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe i pomóc im jeszcze skuteczniej realizować ich misje

W trakcie tegorocznej edycji projektu chcemy:

* przygotować 15 wolontariuszy – pracowników do dzielenia się kompetencjami i uczenia innych np. w formie szkoleń, seminariów

* nawiązać współpracę z 5 firmami/ instytucjami

* stworzyć okazję 90 przedstawicielom organizacji pozarządowych do rozwoju kompetencji przydatnych w ich aktywności społecznej.

Program Festiwal Szkoleń dla NGO 2019

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Lepiej zrozumiesz jak budować motywację swoich współpracowników i pracowników
 • Przyjrzysz się potrzebom osób działających w Twojej organizacji – wolontariuszy, członków, pracowników
 • Dowiesz się jakie narzędzia pozapłacowe możesz wykorzystać do budowania motywacji swojego zespołu
 • Przygotujesz się do stworzenia systemu motywacyjnego swojej organizacji

Dla kogo?

 • Szkolenie dedykowane jest osobom decyzyjnym w organizacji, członkom zarządów, kierownikom, koordynatorom wolontariatu – którzy mają bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki personalnej organizacji pozarządowej.

Co w programie?

 • Na rozgrzewkęprezentacja idei wolontariatu pracowniczego
 • Zasady funkcjonowania mechanizmu motywacji wewnętrznej
 • Przykładowpozapłacowe bodźce motywacyjne
 • Narzędzia motywacyjne
 • Budowanie systemów motywacyjnych

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. dyskusję, burzę mózgów, mini wykład, elementy facylitacji, coachingu, casestudy.

Gdzie i kiedy?

 • 21.11.2019, godziny 17.00-20.00
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

Kto poprowadzi?

Anna Czekajod 10 lat pracuje w obszarze HR zajmując się m.in.: rekrutacją, zarządzaniem talentami, zarządzaniem relacją z klientemEmployerBranding, koordynacją pracowników. Obecnie – na stanowisku Resource Manager w międzynarodowej korporacji Zerochaos. Jest również właściciel firmy doradczej Kreatywny HR oraz Coach kariery i biznesu.

ZAREJESTRUJ SIĘ – FORMULARZ

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • dowiesz się jak nawiązywać kontakt z mediami oraz poznasz podstawowe zasady współpracy
 • nauczysz się zwiększać szanse na zainteresowanie mediów Twoją organizacją i wydarzeniami
 • rozpoczniesz tworzenie bazy mediów odpowiednich dla celów komunikacyjnych Twojej organizacji
 • przećwiczysz prezentowanie Twojej organizacji, np. w trakcie wywiadu
 • poznasz i przetestujesz zasady tworzenia informacji prasowej – podstawowego narzędzia pracy z mediami
 • opracujesz elementy informacji prasowej dotyczącej działań Twojej organizacji

Dla kogo?

 • członków zarządów lub osób odpowiedzialnych w organizacjach/grupach nieformalnych działania promocyjne
 • osób, które rozpoczynają lub chciałyby rozpocząć współpracę z mediami, ale nie bardzo wiedzą jak się do tego zabrać
 • osób zainteresowanych komunikacją, PR-em

Co w programie?

 • Po co nam media? Jak funkcjonują i czego potrzebują?
 • Czy news według nas = news według dziennikarza?
 • Współpraca z mediami od kuchni
 • Baza mediów dla Twojej organizacji
 • Informacja prasowa jako podstawowe narzędzie pracy z mediami
 • Jak udzielać wywiadów

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. wywiady, dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne.

Gdzie i kiedy?

 • 23.11.2019, godziny 9:00 – 16:00
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18/1 piętro, Kraków (Podgórze)

Kto poprowadzi?

Karolina Pluta – ukończyła podyplomowe studia „Nowy Public Relations” na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Od 8 lat pracuje w krakowskiej agencji Sarota PR specjalizującej się w tematyce nowych technologii, realizując głównie zadania z zakresu PR-u produktowego w Polsce, Czechach i Słowacji, komunikacji wewnętrznej, tworzenia strategii działań wizerunkowych oraz koordynacji programu stażowego. Z działaniami komunikacyjnymi zetknęła się działając w pozarządowej organizacji – Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Była rzecznikiem prasowym dwóch wydarzeń: Miasteczka Modlitewnego w 2011 roku oraz Rajdu dla Życia w 2017 roku. W codziennej pracy pomaga jej również doświadczenie współpracy z 4 ogólnopolskimi czasopismami. W wolnych chwilach szydełkuje serwetki oraz zabawki dla dzieci.

ZAREJESTRUJ SIĘ – FORMULARZ

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Poznasz zasady webritingu niezbędne do skutecznego tworzenia treści na strony internetowe oraz bloga
 • Dowiesz się jak ocenić, czy strona internetowa Twojej organizacji jest łatwa w odbiorze dla typowego użytkownika
 • Poznasz dobre praktyki prowadzenia bloga i dowiesz się jak podnieść jego popularność
 • Odkryjesz nowe, bezpłatne narzędzia, które Twoja organizacja będzie mogła wykorzystać w swojej promocji w internecie
 • Zdobędziesz więcej pewności siebie w tworzeniu kreatywnych i nieszablonowych treści dla Twojej organizacji

Dla kogo?

 • Dla osób, które swobodnie poruszają się w sieci, znają media społecznościowe.Na szkolenie zapraszamy osoby, które mają już podstawową/średnio-zaawansowaną znajomość marketingu (np. wiedzą, czym są media społecznościowe, newslettery).
 • Dla osób, którym zależy na zwiększeniu rozpoznawalności organizacji oraz dotarciu do sponsorów, wolontariuszy, pracowników.
 • Dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w prowadzeniu bloga oraz pisaniu

Co w programie?

 • Na rozgrzewkę: prezentacja idei wolontariatu pracowniczego
 • Wprowadzenie do content marketingu
 • Analiza działań prowadzonych w Internecie przez organizacje
 • Bezpłatne narzędzia wykorzystywane w Content Marketingu
 • Odbiorca naszych treści – kim jest i jak dla niego pisać?
 • Zasady webritingu oraz praktyczne ćwiczenie tworzenia tekstów do wykorzystania w internecie
 • Kanały służące do komunikacji, czyli sposoby dystrybucji treści

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in..dyskusję, pracę w grupach i studium przypadku.

Gdzie i kiedy?

 • 27.11.2019godziny 9.00-17.00 (podczas szkolenia przewidziano przerwy kawowe, lunch we własnym zakresie w trakcie godzinnej przerwy obiadowej)
 • Biuro Inicjatyw Społecznych ul. Krasickiego 18, 1 piętro (Podgórze)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Kto poprowadzi?

Weronika BazarnikContent Marketing Specialist w Promotraffic Sp. z o.o.Na co dzień zajmuje się opracowywaniem strategii marketingowych dla klientów, które polegają na tworzeniu oraz dystrybucji atrakcyjnych treści. Celem tych działań jest zwiększenie zainteresowania wokół danej marki, nawiązanie relacji z klientem, a tym samym zatrzymanie go na stronie internetowej. Ponadto prowadzi blogi, pisze artykuły na popularne portale, a także wysyła newslettery. 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Festiwal szkoleń dla NGO 2019” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

UWAGA!

Warunkiem udziału w szkoleniach jest rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego (dostępny przy opisie każdego ze szkoleń). Zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania miejsc, pozostali zainteresowani wpisani zostaną na listę rezerwową.

Z udziału w szkoleniu można zrezygnować do 2 dni przed jego terminem. W przypadku późniejszego odwołania udziału uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa. Osoby, które wycofają się z udziału w szkoleniu bez zastępstwa lub w ogóle bez poinformowania organizatorów mogą zostać w konsekwencji skreślone z listy uczestników kolejnych szkoleń w ramach Festiwalu Szkoleń dla NGO oraz innych działań edukacyjnych Biura Inicjatyw Społecznych.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Przyjrzysz się swoim indywidualnym stylom działania, przekonaniom i nawykom oraz zidentyfikujesz te, które mogą być przyczyną przepracowania
 • Poznasz kilka technik i trików, które pomogą Ci radzić sobie z „wrogami planowania”
 • Określisz swoje priorytety i opracujesz indywidualne narzędzie pomocne w świadomym odwoływaniu się do nich na co dzień
 • Zaplanujesz jak konkretnie możesz zadbać o swój dobrostan i odpoczynek

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone dla osób, które są pracownikami NGO lub działają społecznie poza pracą zawodową w sposób regularny i ustrukturyzowany.
 • Szkolenie skierowane dla osób, które pracują min. 3 lata i identyfikują u siebie problemy z zarządzaniem czasem, przepracowaniem, zmęczeniem, spadkiem motywacji.

Co w programie?

 • Na rozgrzewkę: prezentacja idei wolontariatu pracowniczego
 • Wrogowie planowania: 3 x P perfekcjonizm, prokrastynacja i przeszkadzacze – skąd się biorą i jak sobie z nimi radzić – sprytne sposoby odwracania przekonań, które nie są dla nas wspierające i proste techniki, które mogą nam pomóc
 • Ty decydujesz! Czy rezygnacja to porażka? Umiejętność odpuszczania jako dojrzałe narzędzie ochrony własnego dobrostanu
 • Moje priorytety – budowa indywidualnego drzewka decyzyjnego
 • Zarządzanie czasem a zarządzanie energią czyli jaki styl życia jest dla nas zdrowszy i wspiera efektywność i dobre samopoczucie – podejście indywidualne
 • Dla każdego coś miłego – dlaczego przestaliśmy robić różne miłe rzeczy i jak wrócić do sprawiania sobie przyjemności

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. dyskusją w grupie i parach, ćwiczenia z testem i tekstem, ćwiczenia z własnym i fikcyjnym kalendarzem jako casestudy.

Jak przygotować się do szkolenia?

Na szkolenie proszę przynieść swój : notatnik, planer, przykładową listę zadań – coś czego używa się do planowania i co obrazuje bieżący tryb życia.

Gdzie i kiedy?

 • 28.11.2019, godziny 17.00-20.00
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Kto poprowadzi?

Olga GlińskaZ wykształcenia psycholog, od 14 lat pracuje w projektach społecznych: pisze wnioski, rozlicza finanse, koordynuje projekty, zarządza organizacjami, prowadzi szkolenia, spotkania, networkingi, konsultacje społeczne, działa jako animatorka społeczności lokalnych oraz doradczyni.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Festiwal szkoleń dla NGO 2019” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

UWAGA!

Warunkiem udziału w szkoleniach jest rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego (dostępny przy opisie każdego ze szkoleń). Zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania miejsc, pozostali zainteresowani wpisani zostaną na listę rezerwową.

Z udziału w szkoleniu można zrezygnować do 2 dni przed jego terminem. W przypadku późniejszego odwołania udziału uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa. Osoby, które wycofają się z udziału w szkoleniu bez zastępstwa lub w ogóle bez poinformowania organizatorów mogą zostać w konsekwencji skreślone z listy uczestników kolejnych szkoleń w ramach Festiwalu Szkoleń dla NGO oraz innych działań edukacyjnych Biura Inicjatyw Społecznych.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Poznasz prosty i UNIWERSALNY schemat działania, który umożliwi Ci skutecznie przeanalizować problem, opracować i wdrożyć jego rozwiązanie.
 • Poznasz PROSTE i SKUTECZNE narzędzia określania sedna problemu.
 • Dowiesz się co jest NAJISTOTNIEJSZE na poszczególnych etapach rozwiązywania problemu.
 • Przekonasz się, że KAŻDY PROBLEM MA SWOJE ROZWIĄZANIE.
 • Otrzymasz materiały szkoleniowe.
 • Możesz liczyć na wolontaryczne wparcie po zakończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie jest dedykowane osobom, które w swoich organizacja/grupach borykają się z koniecznością rozwiązywania problemów i przeprowadzania projektów zmian. Nie ma najmniejszego znaczenia jaką pełnisz rolę w Swojej organizacji, ile lat w niej pracujesz, jaki jest jej typ i jakie masz dotychczasowe doświadczenia ze skutecznym i trwałym rozwiązywaniem problemów. Ten warsztat jest dla każdego.

Co w programie?

 • Na rozgrzewkę: prezentacja idei wolontariatu pracowniczego
 • Narzędzia analizy problemu (5W2H, Diagram Ishikawy, 5WHY)
 • Waga i rola komunikacji w procesach zmiany
 • Źródła rozwiązań – skąd brać pomysły na skuteczne rozwiązania borykających nas problemów
 • Jak wybrać najlepsze rozwiązanie (Matryca Pugha)

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. praca w grupach, dyskusjamini wykład.

Gdzie i kiedy?

 • 30.11.2019godziny 9.00-17.00 (podczas szkolenia przewidziano przerwy kawowe, lunch we własnym zakresie w trakcie godzinnej przerwy obiadowej)
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Kto poprowadzi?

Szymon Wąsowicz– manager logistyki, audytor, ekspert branżowy. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Systemami Logistycznymi na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. Zawodowo od 12 lat zajmuje stanowiska kierownicze różnego szczebla w prywatnych przedsiębiorstwach. W ramach pracy zajmuje się szeroko pojętą logistyką przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na optymalizowanie procesów, czyli nic innego jak wynajdywanie problemów i ich skuteczne rozwiązywanie.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 Poznasz założenia nowoczesnych metodologii zarządzania dotyczące ciagłego doskonalenia procesów, produktów i usług (KaizenSix Sigma, Lean Management)

– Nauczysz się przeprowadzać analizę procesów w swojej pracy i organizacji, identyfikować przyczyny problemów aby je łatwiej wyeliminować.

– Dowiesz się jak w praktyce wdrażać usprawnienia, identyfikować zasoby, które masz w sobie i wokół siebie, jak szukać inspiracji, dobrych praktyk i fachowej wiedzy potrzebnej do realizacji twoich pomysłów na usprawnienia.

Dla kogo?

Dla członków zarządów organizacji, koordynatorów projektów, którzy widzą potrzebę usprawniania i upraszczania procesow w swoich organizacjach.

– Wszystkich, ktorzy szukają sposobów aby ich praca była prostsza i wydajniejsza, a przez to też przyjemniejsza.

Co w programie?

– Na rozgrzewkę: prezentacja idei wolontariatu pracowniczego

– Idea oraz główne metodologie ciągłego doskonalenia wykorzystywane w biznesie.

– Praktyczne narzedzia do wykorzystania w procesie ciągłego doskonalenia: Burza mózgów, Diagram Ishikawy, mapowanie procesów.

– identyfikacja obszarów wpływu i rozwiązań możliwych do wdrożenia.

– Networking, benchmarking i inne metody poszukiwania i pozyskiwania zasobów potrzebnych do realizacji usprawnień.

Gdzie i kiedy?

 • 3.12.2019, godziny 17.00-20.00
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Kto poprowadzi?

Aleksandra Janicka – Financial Business Controller miedzynarodowej korporacji Capgemini oraz trener wewnętrzny w zakresie Lean Management.

Od kilkunastu lat związana również z sektorem NGO, jako trener oraz koordynator projektów.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Festiwal szkoleń dla NGO 2019” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

UWAGA!

Warunkiem udziału w szkoleniach jest rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego (dostępny przy opisie każdego ze szkoleń). Zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania miejsc, pozostali zainteresowani wpisani zostaną na listę rezerwową.

Z udziału w szkoleniu można zrezygnować do 2 dni przed jego terminem. W przypadku późniejszego odwołania udziału uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa. Osoby, które wycofają się z udziału w szkoleniu bez zastępstwa lub w ogóle bez poinformowania organizatorów mogą zostać w konsekwencji skreślone z listy uczestników kolejnych szkoleń w ramach Festiwalu Szkoleń dla NGO oraz innych działań edukacyjnych Biura Inicjatyw Społecznych.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Zobaczysz jak role grupowe kształtują codzienną współpracę zespołów.
 • Łatwiej rozpoznasz poszczególne role w grupie oraz zaobserwujesz ich zmiany
 • Zdobędziesz więcej dystansu do tego co dzieje się w Twoim zespole i łatwiej zaplanujesz swoje działanie w grupie lub z grupą
 • Lepiej zrozumiesz członków swojego zespołu i pomożesz im pełniej wykorzystywać ich potencjał

Dla kogo?

 • Dla wszystkich osób mających pewne doświadczenie pracy w zespołach – w organizacjach i grupach nieformalnych.
 • Zainteresowanych refleksją i dzieleniem się doświadczeniem wyciągniętym z własnego funkcjonowania w zespołach i grupach.

Szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym.

Co w programie?

 • Na rozgrzewkę: prezentacja idei wolontariatu pracowniczego
 • Rola grupowa – co to takiego?
 • Rola grupowa a cechy osoby
 • Czy już zawsze będę w tej roli – o stałości i zmienności ról
 • Siła oddziaływania roli
 • Grupa jako anthropos – narzędzie do analizy ról w grupie
 • Planowanie działań indywidualnych w zespołach organizacji i grup nieformalnych

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. symulację grupową, dzielenie się doświadczeniami, dyskusję, metafory.

Gdzie i kiedy?

 • 4.12.2019, godziny 17.00-20.00
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18/1 piętro, Kraków (Podgórze)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Kto poprowadzi?

Joanna Hajduk

W ramach działania programu Dynamika Ekspozycji MIK od 2002 roku lat organizuję i prowadzę warsztaty z zakresu interpretacji dziedzictwa oraz współpracuję z zespołami muzeów przy opracowywaniu koncepcji wystaw i ścieżek edukacyjnych oraz tworzeniu misji i wizji instytucji. Jestem także psychoterapeutką w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces, mam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, psychoterapii par i do pracy z grupami pod superwizją.

Sebastian Wacięga
Facylitator pracy zespołowej. Od 2009 roku współpracuje z zespołami w organizacjach w zakresie diagnozy i planowania strategicznego. Jako pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury współpracował z zespołami kilkudziesięciu instytucji kultury w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu: misji i strategii organizacji, wystaw i wydarzeń, warsztatów edukacyjnych, szkoleń oraz debat i konsultacji. Współpracował również z organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami rynku pracy, firmami, grupami nauczycieli, uczniów oraz osobami bezrobotnymi. Ukończył studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i europeistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (doktorat na temat pomocniczości w lokalnej współpracy).

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Festiwal szkoleń dla NGO 2019” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

UWAGA!

Warunkiem udziału w szkoleniach jest rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego (dostępny przy opisie każdego ze szkoleń). Zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania miejsc, pozostali zainteresowani wpisani zostaną na listę rezerwową.

Z udziału w szkoleniu można zrezygnować do 2 dni przed jego terminem. W przypadku późniejszego odwołania udziału uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa. Osoby, które wycofają się z udziału w szkoleniu bez zastępstwa lub w ogóle bez poinformowania organizatorów mogą zostać w konsekwencji skreślone z listy uczestników kolejnych szkoleń w ramach Festiwalu Szkoleń dla NGO oraz innych działań edukacyjnych Biura Inicjatyw Społecznych.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Dowiesz się jak zaplanować efektywne działania online swojej organizacji
 • Zastanowisz się jakie kanały marketingu online będą najlepsze dla swojej organizacji i dlaczego akurat te
 • Poznasz bezpłatne narzędzia monitorowania swoich działań w Internecie i weryfikowania ich skuteczności
 • Dowiesz się w jaki sposób przygotować stronę internetową do komunikacji i działań online (architektura informacji, funkcjonalność strony)
 • Zdobędziesz większą pewność siebie w testowaniu nowych rozwiązań dla swojej organizacji
 • Dowiesz się, które wskaźniki KPI pozwolą efektywnie monitorować prowadzone działania i wyciągać z nich wnioski

Dla kogo?

 • dla osób, które chciałyby lepiej wykorzystywać możliwości różnych kanałów onlinedziałać multikanałowo w komunikacji dla swojej organizacji
 • dla osób, których organizacja posiada aktywną stronę internetową (dodatkowym atutem będzie jeśli strona posiada podłączone narzędzie Google Analytics)
 • dla osób z podstawową orientacją w tematyce social mediów. Mile widziana podstawowa orientacja na temat reklam PPC (Google Ads, Facebook Ads).

Co w programie?

 • Na rozgrzewkę: prezentacja idei wolontariatu pracowniczego
 • Dlaczego i jak być obecnym w Internecie?, czyli strategia działań online
 • Obszar działań w takich kanałach jak m.in. działania organiczne w sieci (SEO), content, reklamy płatne (PPC – Google Grants), social media (Facebook, LinkedIn)
 • Skąd wiemy, że to działa – monitorowanie działań za pomocą wybranych wskaźników (KPI)

Gdzie i kiedy?

 • 6.12.2019, godziny 9.00-17.00
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Kto poprowadzi?

Lidia Luda – pracuje w agencji marketingowej Promotraffic, gdzie na co dzień odpowiada za rozwój biznesu klienta. Zajmuje się przygotowaniem długoterminowego planu działania zgodnie z przyjętymi celami, monitorowaniem działań online oraz czuwa nad prawidłową realizacją strategii.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Festiwal szkoleń dla NGO 2019” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

UWAGA!

Warunkiem udziału w szkoleniach jest rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego (dostępny przy opisie każdego ze szkoleń). Zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania miejsc, pozostali zainteresowani wpisani zostaną na listę rezerwową.

Z udziału w szkoleniu można zrezygnować do 2 dni przed jego terminem. W przypadku późniejszego odwołania udziału uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa. Osoby, które wycofają się z udziału w szkoleniu bez zastępstwa lub w ogóle bez poinformowania organizatorów mogą zostać w konsekwencji skreślone z listy uczestników kolejnych szkoleń w ramach Festiwalu Szkoleń dla NGO oraz innych działań edukacyjnych Biura Inicjatyw Społecznych.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Odkryjesz, że strategia rekrutacji pracowników, współpracowników i wolontariuszy to narzędzie przydatne dla każdego NGO
 • Przyjrzysz się potrzebom rekrutacyjnym swojej organizacji uwzględniając perspektywę rynku pracy
 • Łatwiej określisz jakie korzyści może zaproponować Twoja organizacja kandydatom
 • Nauczysz się przygotowywać opis stanowiska i profil kandydata
 • Przygotujesz się do prowadzenia efektywnej rozmowy kwalifikacyjnej i faktycznej weryfikacji doświadczenia kandydatów
 • Poznasz dobre praktyki w rekrutacji, które warto zastosować w każdej organizacji

Dla kogo?

 • dla pracowników oraz Członków Zarządu NGO, którzy chcą zdobyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu rekrutacji oraz przygotować się do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

Co w programie?

 • Na rozgrzewkę:prezentacja idei wolontariatu pracowniczego
 • Duże słowo STRATEGIA, czyli sens i cel budowania strategii rekrutacyjnej
 • Analiza potrzeb rekrutacyjnych organizacji
 • Na start – opis stanowiska i profil kandydata
 • Dobre ogłoszenie rekrutacyjne, czyli jakie?
 • Rozmowkwalifikacyjna, czyli o czym i jak rozmawiać, żeby naprawdę poznać kandydata/tkę?
 • Dobre praktyki w rekrutacji.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. case study, praca w grupach, ćwiczenia w parach, zadania indywidualne.

Gdzie i kiedy?

 • 22.11.2019, godziny 9.00-17.0(podczas szkolenia przewidziano przerwy kawowe, lunch we własnym zakresie w trakcie godzinnej przerwy obiadowej)
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

Kto poprowadzi?

Bożena Bukal – Senior Recruitment Coordinator w Alexander Mann Solutions Polska.Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach na wydziale Zarządzania i Marketingu. Certyfikowany Trener Biznesu i Coach.Posiada ośmioletnie doświadczenie w koordynacji projektów doradczo-szkoleniowych dla korporacji międzynarodowych.Doświadczenie w rekrutacji zdobywała w ramach wspierania projektów rekrutacyjnych dla klientów oraz jako Kierownik Biura, rekrutując współpracowników i ekspertów.

ZAREJESTRUJ SIĘ – FORMULARZ

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Poznasz podstawowe zasady tworzenia bajki
 • Dowiesz się jak stworzyć z celów i misji swojej organizacji wspaniałą przygodę
 • Zdobędziesz nowe narzędzie do komunikowania i edukowania o Twojej działalności
 • Spojrzysz na swoją organizację w inny, świeży sposób

Dla kogo?

 • dla wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz działaczy społecznych, którzy chcieliby zacząć odpowiadać o swoich działań, celach i misji w nieco odmienny sposób. Dla organizacji pracujących z dziećmi.

Szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym.

Co w programie?

 • Na rozgrzewkę: prezentacja idei wolontariatu pracowniczego
 • Na opak – czy faktycznie potrafisz opowiedzieć o swojej organizacji?
 • Jak stworzyć coś z niczego/ czyli pierwsze próby napisania bajki
 • O czym pamiętać – czyli kilka podstawowych zasad tworzenia bajki
 • Ćwiczenia twórcze – tworzymy zarysy swoich bajek

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. burza mózgów, ćwiczenia twórcze na oryginalność, giętkość i płynność myślenia, twórcze rozwiązywanie problemów, dyskusje, pracę w grupach itp.

Gdzie i kiedy?

 • 18.12.2019, godziny 17.00-20.00
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18/1 piętro, Kraków (Podgórze)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Kto poprowadzi?

Katarzyna Wychowaniec

Z wykształcenia pedagożka i animatorka społeczno- kulturowa. Studiowała również historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ukończyła studia podyplomowe z muzealnictwa na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka programu „Staże w Instytucjach Kultury- Kadra Kultury” organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w sektorze pozarządowym, jak i instytucjach kultury. Pracowniczka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Do tej pory współpracowała między innymi z Fundacją Fundusz Partnerstwa, Fundacją Uniwersytet Dzieci, Fundacją Start na plus, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Ośrodkiem Kultury Norwida, Domem Kultury „Podgórze”. Organizatorka oraz koordynatorka wielu projektów, działań społecznych, kulturowych oraz ekologicznych (Fundusz Kropli Beskidu, WFOŚiGW, FIO, Naukowe Inspiracje i inne). Edukatorka pracująca metodami aktywizującymi i twórczymi z dziećmi i młodzieżą. Autorka wielu warsztatów, scenariuszy oraz narzędzi edukacyjnych (gry planszowe, kreatywne zeszyty ćwiczeń, bajki Kamishibai, słuchowiska ect.).

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Festiwal szkoleń dla NGO 2019” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

UWAGA!

Warunkiem udziału w szkoleniach jest rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego (dostępny przy opisie każdego ze szkoleń). Zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania miejsc, pozostali zainteresowani wpisani zostaną na listę rezerwową.

Z udziału w szkoleniu można zrezygnować do 2 dni przed jego terminem. W przypadku późniejszego odwołania udziału uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa. Osoby, które wycofają się z udziału w szkoleniu bez zastępstwa lub w ogóle bez poinformowania organizatorów mogą zostać w konsekwencji skreślone z listy uczestników kolejnych szkoleń w ramach Festiwalu Szkoleń dla NGO oraz innych działań edukacyjnych Biura Inicjatyw Społecznych. 

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Nauczysz się budować bazę potencjalnych kandydatów na wolontariuszy i współpracowników w oparciu o metody directsearch
 • Poznasz różne metody poszukiwania nowych członków zespołu, w szczególności wśród osób, które nie zgłoszą się do Ciebie same
 • Przełożysz wartości swojej organizacji na sposoby komunikowania się, które pomogą Ci w prowadzeniu rekrutacji do Twojej organizacji

Dla kogo?

• dla pracowników NGO, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat metod pozyskiwania kandydatów do ich organizacji

Co w programie?

 • Na rozgrzewkę: prezentacja idei wolontariatu pracowniczego
 • Bezpośrednia metoda pozyskiwania kandydatów czyli headhunting w praktyce. Jak się wydobywa kandydatów z pod ziemi.
 • Dlaczego aby skutecznie rekrutować wolontariuszy i pracowników warto dbać o wizerunek organizacji?Dobre praktyki liderów rynku – certyfikowanych pracodawców.
 • Czy wiemy jacy jesteśmy i co chcemy światu powiedzieć ? Jasny przekaz wartości Waszej organizacji wspierający rekrutację.

Szkolenie prowadzone w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. scenki, praca w grupach, dyskusje

Gdzie i kiedy?

 • 19.12.2019, godziny 17.00-20.00
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Kto poprowadzi?

Małgorzata Królak – główny specjalista ds. Rekrutacji w Alexander Mann Solutions Polska. Z wykształcenia filolog germanista. Od 6 lat pracuje w sektorze RPO (recruitmentprocess outsourcing), głównie na rynkach niemieckojęzycznych, odpowiedzialna za kompleksowe zarządzanie procesami rekrutacyjnymi: rekomendacja narzędzi, tworzenie strategii i baz talentów. Z Biurem Inicjatyw Społecznych sympatyzuje od 2018 r. przy współpracy dla projektu „Ukryte marzenia”.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Festiwal szkoleń dla NGO 2019” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

UWAGA!

Warunkiem udziału w szkoleniach jest rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego (dostępny przy opisie każdego ze szkoleń). Zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania miejsc, pozostali zainteresowani wpisani zostaną na listę rezerwową.

Z udziału w szkoleniu można zrezygnować do 2 dni przed jego terminem. W przypadku późniejszego odwołania udziału uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa. Osoby, które wycofają się z udziału w szkoleniu bez zastępstwa lub w ogóle bez poinformowania organizatorów mogą zostać w konsekwencji skreślone z listy uczestników kolejnych szkoleń w ramach Festiwalu Szkoleń dla NGO oraz innych działań edukacyjnych Biura Inicjatyw Społecznych.

AKTUALNOŚCI:

Grafika z logotypem Sąsiedzkie Podgórze i tekstem raport z badań
Grafika z logotypem projektu 2019 Festiwal szkoleń dla NGO- program
Grafika z logo 2019 Festiwal szkoleń dla NGO i tekstem rekrutacja