SKUTECZNY DIALOG – Dajemy Ciałom Głos

Strona www stworzona w ramach projektu: https://bis-krakow.pl/cialadialogu/

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez krakowskie ciała dialogu obywatelskiego, a tym samym lepsze zagospodarowanie energii i zaangażowania członków i członkiń CDO.

Projekt jest odpowiedzią na rekomendacje wypracowane podczas badania ewaluacyjnego ciał dialogu obywatelskiego. Przeprowadziliśmy ją jesienią 2020 roku na zlecenie Urzędu Miasta Kraków, a raport z badań można przeczytać TUTAJ.

Działania zaplanowane w projekcie służyć będą wzmocnieniu ciał dialogu obywatelskiego, zacieśnieniu współpracy w środowisku osób i organizacji zaangażowanych w procesy konsultacyjne oraz promocji idei ciał dialogu obywatelskiego wśród krakowskich organizacji pozarządowych.

 

Więcej informacji

O projekcie

Projekt SKUTECZNY DIALOG – Dajemy Ciałom Głos ma na celu wzmocnienie ciał dialogu obywatelskiego działających w Krakowie, zacieśnienie współpracy środowiskowej oraz promocję idei ciał dialogu obywatelskiego wśród krakowskich organizacji pozarządowych. Zaplanowaliśmy w nim szereg przedsięwzięć skierowanych do różnych grup docelowych. Wszystkie działania są bezpłatne i będą realizowane w okresie IX 2021 – XII 2022. Skrócony opis działań znajdziesz poniżej, a szczegółowe informacje w zakładkach poszczególnych PAKIETÓW

DLA CIAŁ DIALOGU OBYWATELSKIEGO
– s
prawdź PAKIET MOCNY ZESPÓŁ

 • Spotkania rozwojowo-edukacyjne i doradztwo specjalistyczne: działania mające na celu zwiększenie potencjału zespołowego i eksperckiego danego CDO zaprojektowane tak, by jak najlepiej odpowiadały
  na specyficzne potrzeby danego zespołu
 • Wymiana doświadczeń: spotkania z ciałami dialogu działającymi w innych miastach służące inspiracji
  i nawiązywaniu współpracy (wizyty studyjne on-line oraz w formule tradycyjnej)

DLA URZĄDNIKÓW I URZĘDNICZEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CDO
– s
prawdź PAKIET DLA UMK

 • Spotkania rozwojowo-edukacyjne i doradztwo specjalistyczne: spotkania indywidualne i grupowe mające na celu wzmacnianie kompetencji konsultacyjnych oraz doskonalenie mechanizmów współpracy
 • Wymiana doświadczeń: spotkania z przedstawicielkami i przedstawicielami urzędów innych miast służące inspiracji i nawiązywaniu współpracy (wizyty studyjne on-line oraz w formule tradycyjnej)

DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ ŚRODOWISKOWĄ I ZMIANĄ SYSTEMOWĄ
– s
prawdź PAKIET WPŁYW I WSPÓŁPRACA

 • Konferencje branżowe: konferencja inauguracyjna oraz spotkanie podsumowujące, na które zaprosimy przedstawicieli wszystkich CDO, organizacje pozarządowe i ruchy społeczne zainteresowane współpracą
  z ciałami dialogu oraz osoby reprezentujące Radę Miasta i UMK
 • Forum Dialogu: cykliczne spotkania przedstawicieli i przedstawicielek poszczególnych CDO, radnych oraz osób reprezentujących UMK służące doskonaleniu mechanizmów współpracy; na Forum chcemy poruszyć m.in. takie tematy jak: obieg informacji i feedbacku pomiędzy CDO a UMK, system gratyfikacji dla osób angażujących się w prace CDO czy sposób wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi zespołami

DLA OSÓB I ORGANIZACJI ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ Z CDO
– s
prawdź PAKIET STARTOWY

 • Konferencje branżowe: konferencja inauguracyjna oraz spotkanie podsumowujące, na które zaprosimy przedstawicieli wszystkich CDO, organizacje pozarządowe i ruchy społeczne zainteresowane współpracą
  z ciałami dialogu oraz osoby reprezentujące Radę Miasta i UMK
 • Kampania edukacyjno-promocyjna w social mediach: akcje informujące o działalności ciał dialogu obywatelskiego, promujące poszczególne komisje i rady oraz zapraszające do włączania się w ich działania
 • Podcasty: cykl podcastów poświęconych dialogowi obywatelskiemu i funkcjonowaniu ciał dialogu
  w Krakowie
 • Doradztwo specjalistyczne: wsparcie eksperckie dla organizacji planujących dołączenie do CDO lub powołanie nowej Komicji Dialogu Obywatelskiego