Opis projektu

Rozwój wadowickich NGOs

Cel projektu:
Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w Wadowicach.

Projekt trwa od marca do grudnia 2018 roku.

Więcej informacji

Geneza

Na terenie powiatu wadowickiego funkcjonuje ok. 400 organizacji pozarządowych.  Na stronie Urzędu Miasta Wadowice w bazie danych widnieje 63 organizacje. NGO-sy niewątpliwie wspierają wiele sfer życia publicznego, a ich oferta skierowana jest do szerokiego grona mieszkańców. Organizacje są zróżnicowane pod względem potrzeb i kompetencji kadr. Szereg osób prowadzi działania w organizacjach społecznie, „po godzinach”. Zachowanie ciągłości działań organizacji, rozwijanie ofert dostosowanych do potrzeb, czy zarządzanie strategiczne jest związane z potrzebą stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności osób w nich zaangażowanych. W związku z powyższym przygotowaliśmy propozycję warsztatów i konsultacji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Wadowicach.

Aktualności