• marta.marzec@bis-krakow.pl

Marta Marzec

Badaczka

Badaczka oraz specjalistka ds. ewaluacji.  Socjolog, doktorantka w Zakładzie Antropologii Społecznej UJ, prowadzi badania nad polską kulturą współpracy m.in. badania nad wpływem komunikacji emocjonalnej na współpracę w grupach i społecznościach lokalnych. W BIS-ie zajmuje się badaniami jakości współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w województwie Małopolskim, diagnozami społeczności lokalnych oraz konsultacjami społecznymi. Posiada doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów badawczych o charakterze ilościowym i jakościowym. Prowadziła ewaluacje m.in. I edycji Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego, trzech edycji Programu FIO Małopolska Lokalnie oraz Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi 2015-2018. W BISie odpowiada także za współpracę międzynarodową.

Po pracy…

Dobra muzyka, bliscy ludzie i natura. Najlepiej czuje się w lesie lub na imprezie z dobrym basem, gdzie można dobrze potańczyć.

BIS to dla mnie …

Miejsce gdzie mogę w praktyce wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności. Praca, dzięki której robię to, w co wierzę i co wydaje mi się, że ma sens- czyli działać na rzecz poprawy współpracy między ludźmi i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Pracuje w projekcie

Miejsce Aktywności Mieszkańców