Ewa Ryłko

Badaczka

  • ewa.rylko@bis-krakow.pl

Zajmuje się badaniami opinii, ewaluacją, przygotowywaniem narzędzi, moderacją spotkań i wywiadów, analizą danych. Doradza, konsultuje, podpowiada – jak wydobyć głos z rzeczywistości i go zinterpretować. Od dawna współpracuje z biznesem, administracją i III sektorem. Psycholog, interwent kryzysowy, socjolog, specjalistka w jakościowej metodologii badań.

Po pracy…

Działa w ogrodzie, słucha muzyki klasycznej, czasem żegluje. Ma dwóch synów, cztery psy i jednego kota (na razie).

BIS to dla mnie …

Od niedawna ważne miejsce, gdzie spotykam nadzwyczajnych ludzi – i w zespole, i wśród tych, którzy uczestniczą w naszych projektach.

Pracuje w projekcie

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

[page_navigation]